Wednesday, May 22, 2024

Supon Phrommaphan

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

ทำความเข้าใจเรื่อง Digital Culture

"ทำความเข้าใจวัฒนธรรมดิจิทัล Digital Culture ที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับเศรษฐกิจการค้าโลกไปถึง1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2560-2561 ที่ช่วยสร้างยุคใหม่ให้กับภูมิทัศน์ของโลก...
ทินกร เหล่าเราวิโรจน์
ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

บันไดแห่งความสำเร็จ: จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม

"จับประเด็นสำคัญจาก ทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ในการบรรยายในหัวข้อ จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม...
ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

เสริมสมรรถนะขั้นสูง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ด้วย RE SKILL-UP SKILL บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT

"เก็บข้อมูลจาก การบรรยายพิเศษในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE...
1 2
Page 1 of 2