Monday, March 4, 2024

Big Data

Big DataNEWS

iTIC ร่วมกับกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนการจราจรอัจฉริยะ แก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

"ศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) จัดสัมมาระดมความรู้ เทคโนโลยีการจราจรอัจฉริยะ แก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน เปิดเวที...
Big DataNEWSTechnology

Blendata ร่วมกับ Esri Thailand เปิดตัว GeoDataX แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่

"เปิดตัว GeoDataX พลิกโฉมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ แพลตฟอร์มใหม่จากความร่วมมือของ Blendata และ Esri...
Digital Workplace
ArticlesBig DataDigital Transformation

พบปัญหาการค้นหาข้อมูลในองค์กรดิจิทัล

"การ์ทเนอร์ เผย 47% ของพนักงานในองค์กรสมัยใหม่ประสบปัญหาค้นหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารในองค์กรต้องพัฒนาคุณภาพและหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแก่พนักงานเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม จากการสำรวจล่าสุดของการ์ทเนอร์ อิงค์...
1 2 3 4
Page 1 of 4