Tuesday, October 4, 2022

Big Data

ฟูจิตสึ
ArticlesBig DataDigital Transformation

สร้างความยืดหยุ่นขององค์กร ให้พร้อมใช้ จัดการ และประมวลข้อมูล

"ประเด็นสำคัญประการหนึ่งสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรม ที่ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คือ การเสริมศักยภาพด้านข้อมูล เพิ่มความสามารถด้านการใช้ การจัดการ และประมวลข้อมูลเชิงธุรกิจและการผลิต...
ArticlesBig DataTechnology

ยกระดับจัดการ Big Data ด้วยเทคโนโลยี GIS

"เทคโนโลยี GIS จะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ทุกองค์กรต้องมี ที่สามารถเข้าไปเพิ่มศักยภาพในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ให้เป็น...
Big DataeGovernmentNEWS

อุตุฯ เปิดคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อม GBDi ขับเคลื่อนการพยากรณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อม GBDi ขับเคลื่อนการพยากรณ์ เชิงผลกระทบ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...
AIBig DataCIO TalkData ManagementVideos

CIO World Business Talk: EP10 หลักพิจารณาผู้ให้บริการ Data Center สำหรับองค์กรยุค Hybrid Cloud

"รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ เผยให้เห็นถึงตัวแปรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำหรับผู้บริหารในการเลือกศูนย์ข้อมูล ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน ทางเทคโนโลยี...
Big DataNEWSTechnology

ไทยคม จับมือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล

ไทยคม จับมือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้ Big Data และเทคโนโลยีดาวเทียมพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล...
1 2
Page 1 of 2