Friday, February 3, 2023

Cybersecurity

CybersecurityNEWS

บริการ MSSP คือการแก้ปัญหาช่องว่างแรงงานไอทีซีเคียวริตี้ให้ธุรกิจในอาเซียน

"การขาดแคลนแรงงานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเอเชียแปซิฟิกถึง 2.1 ล้านตำแหน่ง เป็นผลต่อการขับเคลื่อนทางดิจิทัลของภูมิภาคนี้ การใช้บริการ MSSP ที่เชื่อถือได้...
SMB
ArticlesCybersecurity

แคสเปอร์สกี้เตือนธุรกิจเล็ก-กลางจับตาภัยคุกคามปี 2023

"ผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ วิเคราะห์จุดอ่อนที่ธุรกิจ SMB อาจมี และสรุปภัยคุกคามไซเบอร์ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรระวัง พร้อมแนะนำวิธีปกป้องธุรกิจจากการโจมตีทางไซเบอร์ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก...
ภัคธภา ฉัตรโกเมศ
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

"สัมภาษณ์ ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจําประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต ในหลายประเด็นที่สะท้อนถึง แนวคิดและเคล็ดลับการบริหารองค์กร...
CybersecurityNEWS

Trend Micro เปิดแผน BCP ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกมิติในปี 2023

Trend Micro ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการวางระบบด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security แบบครบวงจร ชี้องค์กรต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ...
CybersecurityNEWS

ธนาคารกรุงเทพ ให้คำแนะนำลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ระวังเว็บปลอม

"ธนาคารกรุงเทพ แนะนำผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ต้องพิมพ์ URL เองทุกครั้ง หลังพบมิจฉาชีพลวงลูกค้ากรอกข้อมูลในเว็บปลอม ก่อนสวมรอยโอนเงินออก...
CybersecurityNEWSTechnology

Trend Micro เปิดความท้าทายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ปี 2023

"Trend Micro เปิดความท้าทายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ปี 2023 พร้อมชี้ Cybersecurity จะเป็นกลจักรสำคัญขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต...
CybersecurityNEWS

NT cyfence จัดโปรโมชันลดค่าบริการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยองค์กร

"เอ็นที ประกาศโปรโมชันพิเศษสำหรับองค์กรธุรกิจ บริการด้านการปกป้องและดูแลระบบ IT อาศัยความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ...
1 2 3 12
Page 1 of 12