Wednesday, February 1, 2023

Executive Talk

ArticlesExecutive Talk

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ CIO ในการขับเคลื่อน Hybrid working

"ประเด็นสำคัญสำหรับ CIO ในการเตรียมความพร้อมเรื่องเครือข่าย โซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้สอดรับกับการทำงานแบบ Hybrid...
ArticlesExecutive Talk

เทคโนโลยีการพิมพ์เอกสาร ในยุค Hybrid Workplace ในมุมมองของ ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ

"สัมภาษณ์พิเศษ ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล...