Sunday, July 21, 2024
NEWS

ดีอีเอส หนุน สตาร์ทอัพ ปั้นธุรกิจสมัยใหม่ ดันเศรษฐกิจโต

“ชัยวุฒิ” มั่นใจ “สตาร์ทอัพ” เป็นกำลังสำคัญนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างธุรกิจ – บริการรูปแบบใหม่ทันสมัย สร้างรายได้ หนุนเศรษฐกิจประเทศเติบโต สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

ชัยวุฒิ ธนาคมนานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล เพราะเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทันสมัย คือแกนหลักของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

สตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริม เพราะเชื่อว่ารากฐานสำคัญของเศรษฐกิจอนาคตก็คือสตาร์ทอัพ เพราะคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ แล้วก็ทำให้เกิดบริการที่ดีๆในประเทศ แล้วก็สร้างรายได้ทั้งผู้ประกอบการ

รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโต ซึ่งเป้าหมายของเราอยากให้ Digital GDP การทำธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ภายในอีก 5 ปี ข้างหน้า

“วันนี้เราคิดว่าเราทำได้แน่นอน โครงสร้างพื้นฐานของไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ต สื่อสารไร้สาย มือถือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีความพร้อมมาก รัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาส่งเสริมนักธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้มาทำธุรกิจดิจิทัลให้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ด้านองค์กรต่างๆบริษัทเก่าบริษัทใหญ่ๆหรือว่า SME จำเป็นต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆมาใช้ให้มีประสิทธิภาพแข่งขันได้ในธุรกิจเติบโตต่อไป วันนี้เมืองไทยต้องเป็น Digital hub of Asia Digital Valley” ชัยวุฒิกล่าว

ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เหล่าวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการขับเคลื่อนต่างๆ

โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการร่วมกับดิจิทัลสตาร์ทอัพให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้