Sunday, June 16, 2024

CIO WORLD BUSINESS เป็นสื่อดิจิทัลที่นำเสนอ ข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระดับองค์กร แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบไอที และดิจิทัล ที่สอดรับกับความต้องการของผู้อ่าน

ตลอดจนกรณีศึกษาความสำเร็จจากผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างโอกาสและสร้างความสามารถแข่งขันขององค์กร ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

แนวคิดสำหรับเนื้อหาใน CIO WORLD BUSINESS

 1. เสนอแนวคิดและกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัล
 2. เทคโนโลยีใหม่ และผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ
 3. พัฒนาและสร้างสังคมของคนที่สนใจเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัล
 4. เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้จากกลยุทธ์ด้านไอที
 5. ตัวอย่างความสำเร็จขององค์กร ผู้บริหาร CIO และโครงการ ​Digital Transformation

ผู้อ่านของเรา

 1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ CIO, CISO, CDO ใน หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอิสระ, การผลิต, การศึกษา, การธนาคาร, โรงพยาบาล, ประกัน, พลังงาน, ขนส่ง, ค้าปลีก
 2. ผู้บริหารระดับ C-Level ในสายงานอื่น CEO, CFO, CMO, CHRO
 3. ICT Management ผู้บริหารระดับกลางในหน่วยงานชั้นนำ
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ
 5. สถาบันการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
 6. ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม ICT IT Vendors, Distributors, SI

บริการของ CIO WORLD BUSINESS

 1. สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสื่อสารตรงไปยังกลุ่มผู้อ่าน เป้าหมาย
 2. ให้บริการรับจัดงานประชุมสัมมนา (Executive Program) สำหรับกิจกรรมการตลาดให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น CIO และผู้บริการด้านดิจิทัล โดยตรง
 3. บริการผลิตสื่อหลายรูปแบบ เพื่อสื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางฐานข้อมูลที่ครอบคลุม CIO และผู้บริการด้านดิจิทัล ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ผ่านทางเครื่องมืออันหลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Supplement) หรือการตลาดผ่านอีเมล์ (EDM หรือ Email Direct Marketing)
 4. บริการวิเคราห์ข้อมูล (Data Analytics) บนฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ CIO และผู้บริการด้านดิจิทัล ที่ทำให้ทราบถึงแนวโน้มการลงทุน ความสนใจ หรือทัศนคติต่อแบรนด์ของลูกค้าอย่างไร เป็นอีกบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาดของท่านได้อย่างทรงประสิทธิภาพ 

Columnist

ดร.พีรเดช ณ น่าน

Digital Futurist & Columnist ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาฯ มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาอย่างยาวนาน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ผู้เชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชี่ยวชาญเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์ออนไลน์

อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านสื่อดิจิทัล อนุกรรมาธิการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษาเกี่ยวกับดาวเทียมและสื่อดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของรัฐ คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา อาจารย์พิเศษด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้หลายสถาบันและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ

น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์

นักวิชาการกองทัพอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านอวกาศและไซเบอร์

นักวิชาการกองทัพอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านอวกาศและไซเบอร์นักวิชาการกองทัพอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านอวกาศและไซเบอร์

 

CIO WORLD BUSINESS Media Kit 2024

ดาวโหลด CIO WORLD BUSINESS Media Kit 2024

ติดต่อเรา

บริษัท ดิจิทัล เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด

โทร: 081-684-5824 อีเมล์: cioworldbusiness.media@gmail.com