Saturday, May 18, 2024

Data Management

GenAI
ArticlesData AnalyticsData Management

การใช้ GenAI ในโครงการด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและการวิเคราะห์

"การ์ทเนอร์คาดการณ์ 80% ของโครงการด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและการวิเคราะห์ จะล้มเหลวภายในปี 2570 โมเดลการดำเนินงานสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในแบบ One-Size-Fits-All...
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ArticlesCloudData ManagementDigital TransformationeGovernmentThailand4.0

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ตัวขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน

"ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รองรับการให้บริการแก่ 20 กระทรวง ครอบคลุมสำนักงานมากกว่า 219 แห่ง...
Denodo
Data ManagementNEWSPDPA

Denodo เสนอแพลตฟอร์มช่วย CDO สร้างประชาธิปไตยของข้อมูล

"แพลตฟอร์มของ Denodo เข้ามาช่วยให้ CDO เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น...
Big DataData ManagementeGovernmentNEWS

DIGI เปิดตัวแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ชุมชนคนสาย Data

"สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลตฟอร์ม digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data หวังผลักดันการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา...
Data Economy
ArticlesColumnistData CenterData ManagementDigital TransformationPDPA

โอกาสและปัญหาของประเทศไทย ในการก้าวสู่ผู้นำ Data Economy

"ความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยจะเดินหน้าไปสู่น่านน้ำทางเศรษฐกิจใหม่ กับการเป็นผู้นำใน Data Economy ในบทความได้วิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยและความจำเป็นอย่าง อำนาจอธิปไตยของข้อมูล ตลอดจนประเด็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข...
HCI
ArticlesData ManagementHCIInfrastructure

ความท้าทาย 2 ประการ สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล

"ขอประเมินถึง ความท้าทาย 2 ประการ ที่องค์กรดิจิทัลยังคงต้องเผชิญ หนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานไปสู่...
ArticlesData ManagementDigital Transformation

เผยเคล็ดลับความสำเร็จ การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

"ข้อมูล นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจในปัจจุบัน ช่วยให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น แต่จะทำอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร ต้องศึกษาจากเรื่องนี้ ในโลกยุคใหม่...
1 2 3
Page 1 of 3