Friday, June 2, 2023

Printer Scanner

NEWSPrinter ScannerSustainability

เอปสัน ปรับวิสัยทัศน์องค์กร สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

"เอปสันเผยวิสัยทัศน์ Epson 25 Renewed ยึดความยั่งยืนเป็นหลักสร้างธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ตั้งเป้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบในปี 2050...
NEWSPrinter ScannerProducts

บราเดอร์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3 มัลติฟังก์ชั่น 4 รุ่นใหม่ ทน เร็ว และบริหารต้นทุนการพิมพ์ดีขึ้น

"บราเดอร์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3 มัลติฟังก์ชั่น 4 รุ่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนการพิมพ์...