Wednesday, February 21, 2024

Sustainability

Net Zero
ArticlesESGSustainability

หัวเว่ย ในอีโคซีสเต็มด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

"อ่านเจตนารมณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมของ หัวเว่ย ที่วางจุดยืนของตัวเองในเวทีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล บนหลักการ เติบโตในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย ด้วยการเร่งผลักดันกรีนเทคโนโลยีทุกมิติ...
ArticlesSustainability

หัวเว่ย ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเชื่อมต่อและพัฒนาที่ยั่งยืน

"หัวเว่ยและพันธมิตร แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน ความสำคัญและความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในงาน Sustainability Forum 2023 เมื่อพฤศจิกายน...
เดลล์
ESGNEWSSustainability

เดลล์ช่วยเซฟเอเวอเรสต์ สนับสนุนเทคโนโลยีสร้างการตระหนักรู้เรื่องขยะ

"เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศสนับสนุน Sagarmatha Next Centre ในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปัญหาขยะพลาสติกบนยอดเขาเอเวอเรสต์...
NEWSSustainability

เอเซอร์ ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม เผยแนวทางร่วมสร้างความยั่งยืน

"เอเซอร์ ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในองค์กร พาร์ทเนอร์และลูกค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการลงมือทำเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ มุ่งหวังสร้างแรงกระเพื่อมแบบยั่งยืนสู่สังคม บริษัท...
Sustainability Innovation
NEWSSustainability

ธนาคาร ยูโอบี หนุนเอสเอ็มอีการท่องเที่ยว จัดหาเครื่องมือดิจิทัลด้านสิ่งแวดล้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

"ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Sustainability Innovation รวบรวมเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...
1 2 3
Page 1 of 3