Saturday, June 15, 2024

Infrastructure

5GInfrastructureNEWS

AIS จับมือ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ขยายโครงข่ายอัจฉริยะ 5G

“AIS จับมือ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ ชลบุรี นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ เสริมขีดความสามารถนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก...
ไมโครซอฟท์
AIDigital TransformationInfrastructureNEWSTechnologyThailand4.0

ไมโครซอฟท์ประกาศ ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย

"ไมโครซอฟท์ ประกาศพันธสัญญา ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตในยุค AI และคลาวด์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI...
Alibaba Cloud
AICloudGenerative AIInfrastructureNEWS

อาลีบาบา คลาวด์ ประกาศให้ส่วนลดผลิตภัณฑ์พับลิคคลาวด์ 59%

"อาลีบาบา คลาวด์ เปิดกลยุทธ์ด้านราคา และประกาศความพร้อม ให้บริการใหม่ๆ สำหรับลูกค้า พร้อมสนับสนุนการพัฒนา...
Zero Trust
ArticlesCybersecurityInformation SecurityInfrastructure

ถึงเวลาต้องจริงจังกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เพื่อปกป้อง CII ของประเทศ

"ผู้เขียนขอตั้งคำถามดังๆ ว่า ถึงเวลาต้องจริงจังกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศแล้วหรือยัง การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศยังคงเป็นข้อกังวลหลักในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)...
ArticlesCase StudyCloudEdge ComputingInfrastructure

เอดจ์คอมพิวติ้ง ที่จะยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก

"ธุรกิจค้าปลีกจะตอบโจทย์เหล่านี้อย่างไร วันที่บรรยากาศในร้านแน่นขนัด ที่ต้องสามารถรองรับการชำระเงินที่หลากหลาย การรู้ปริมาณสินค้าคงคลังที่เป็นปัจจุบัน การรองรับคำสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เทคโนโลยี Edge...
AIS 3BB FIBRE3
InfrastructureNEWS

AIS 3BB FIBRE3 เดินสายโรดโชว์ภาคเหนือ ยืนยันถึงความพร้อมเทคโนโลยีและบริการ

"AIS 3BB FIBRE3 นำทัพบุกถิ่นล้านนา ดันศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวิถีชีวิตหมู่คนอิสระดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมเน็ตบ้านที่ดีมากกว่า...
Nokia
5GDigital TransformationInfrastructureNetworkingNEWS

โนเกีย ปรับภาพลักษณ์ ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับ B2B ช่วยธุรกิจ Digital Transformation

"โนเกีย เผยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ และประกาศพันธกิจ ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  โนเกีย ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ วางกลยุทธ์ใหม่...
1 2 3
Page 1 of 3