Monday, December 4, 2023

GovTech

eGovernmentGovTechNEWS

รัฐบาลดิจิทัล คืบหน้า ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ว

"ครั้งแรก ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้...
GovTechNEWSTechnology

ครม.ไฟเขียวการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัล และการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ

การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัล ถือเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทย โดยการพัฒนา TECHHUNT แพลตฟอร์มรวบรวมสินค้าและบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีราคากลางที่ชัดเจน...
AIeGovernmentGovTechNEWSTechnology

สรรพากรลงนามยกระดับบริการภาษี ใช้แพลตฟอร์ม AI ผลงานวิจัยจาก เนคเทค

"สรรพากร ลงนาม เนคเทค สวทช. นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับการบริการผู้เสียภาษี...
ArticlesGovTechTechnology

10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ขององค์กรภาครัฐ

"การ์ทเนอร์ อิงค์ เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อผู้นำองค์กรภาครัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและลดความเสี่ยงจากเหตุหยุดชะงักในปี 2565...
eGovernmentGovTechNEWS

ครม. มีมติแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลฯ

"ครม. มีมติแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ 18...