Wednesday, May 22, 2024

Data Protection

CybersecurityData ProtectionNEWS

นัดเดทออนไลน์ เสี่ยงถูกละเมิดทางดิจิทัล

"เผยผลสำรวจพฤติกรรมการละเมิดทางดิจิทัล พบการสะกดรอยตามทางออนไลน์ stalkerware ความเสี่ยงจากการตั้งค่าแจ้งสถานที่อยู่ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการแชร์ข้อมูลในวงกว้างที่มากเกินไป การสำรวจใหม่ล่าสุดซึ่งจัดทำโดยแคสเปอร์สกี้...
ISO/IEC 27701
Data ProtectionNEWSPDPA

เคทีซี ตอกย้ำความเชื่อมั่น ได้ ISO 27001 ความปลอดภัยข้อมูล และ ISO 27701 ปฏิบัติตาม PDPA

"เคทีซี เน้นความสำคัญระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การปกป้องข้อมูลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย สร้างมาตรฐานองค์กร ได้ ISO/IEC 27001:...
ArticlesCybersecurityData ManagementData Protection

แนวทางปกป้องข้อมูลขององค์กร สำหรับ CIO

"การปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหวง่ายและสามารถดึงคุณค่าของข้อมูลนั้น มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญของความต่อเนื่องทางธุรกิจและความสำเร็จขององค์กร   การที่โลกต้องพึ่งพาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นหลากหลายกรณีศึกษาที่มีการนำข้อมูล...
Data ProtectionNEWS

ดัชนีด้านการปกป้องข้อมูลทั่วโลก GDPI ชี้องค์กรไม่มั่นใจฟื้นฟู จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

"ผลการศึกษา GDPI ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ พบว่าผู้บริหารทั่วโลก 82 เปอร์เซ็นต์...