Tuesday, May 30, 2023

Executive Talk

Data AnalyticsExecutive TalkInterview

ถึงเวลาสร้าง Prescriptive Business ด้วย Data and Analytics

"ข้อมูลและการวิเคราะห์ยังเป็นตัวกระตุ้นสำหรับกลยุทธ์ดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในบริบททางธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดเรื่องการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจดิจิทัล ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data...
ArticlesCloudCybersecurityExecutive Talk

การปรับตัวของผู้ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ ในยุค Cloud First

"สำรวจการปรับตัวของผู้ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ ในยุค Cloud First ผ่านมุมมองของ อินโฟบล็อกซ์ อิงค์...
Tencent Cloud
ArticlesCIO TalkCloudExecutive Talk

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กับยุทธศาสตร์แบ่งเค้ก บริการคลาวด์ 5.44 หมื่นล้าน

"ประเมินการแข่งขันธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ปี 2566 ในมุมมองของ ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เทนเซ็นต์...
ArticlesExecutive Talk

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ CIO ในการขับเคลื่อน Hybrid working

"ประเด็นสำคัญสำหรับ CIO ในการเตรียมความพร้อมเรื่องเครือข่าย โซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้สอดรับกับการทำงานแบบ Hybrid...
ArticlesExecutive Talk

เทคโนโลยีการพิมพ์เอกสาร ในยุค Hybrid Workplace ในมุมมองของ ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ

"สัมภาษณ์พิเศษ ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล...
สสว
ArticlesDigital TransformationExecutive Talk

สสว. เร่งสร้างความสามารถการแข่งขันของ SME ด้วยเทคโนโลยีไอซีที – ดิจิทัล

"แนวคิดและคำแนะนำจาก วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับการปรับตัวใช้เทคโนโลยีไอซีที - ดิจิทัล...