Friday, December 8, 2023

CarTech

ArticlesCarTechTechnology

5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญใน อุตสาหกรรมยานยนต์ ของปี 2565

"คาดการณ์ 5 แนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญในปี 2565 ที่ผู้บริหารด้านไอทีควรพิจารณาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นใน...
1 2
Page 1 of 2