Thursday, June 13, 2024

Thailand4.0

ADGMIN
NEWSThailand4.0

กระทรวงดีอี เตรียมความพร้อม การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ADGMIN

"กระทรวงดีอี เตรียมความพร้อม ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ADGMIN) ครั้งที่ 5 เปิดทางเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศ...
ไมโครซอฟท์
AIDigital TransformationInfrastructureNEWSTechnologyThailand4.0

ไมโครซอฟท์ประกาศ ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย

"ไมโครซอฟท์ ประกาศพันธสัญญา ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตในยุค AI และคลาวด์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI...
BDEX
Digital TransformationeGovernmentNEWSThailand4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลรูปแบบใหม่ Business Data Exchange

"กรมพัฒนาธุรกิจฯ อัพเลเวลให้หน่วยงานรัฐและเอกชนใช้บริการข้อมูลได้สะดวกขึ้น เพิ่มบริการข้อมูลสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล เชื่อมโยงผ่านระบบ Business Data Exchange...
ทรู คอร์ปอเรชั่น
5GAgriTechNEWSThailand4.0

ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมศักยภาพดิจิทัลให้ นครพนม หนุนท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน สมาร์ทฟาร์ม

"ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายทั่วไทย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 5G และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร เสริมศักยภาพภาคอีสาน...
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ArticlesCloudData ManagementDigital TransformationeGovernmentThailand4.0

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ตัวขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน

"ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รองรับการให้บริการแก่ 20 กระทรวง ครอบคลุมสำนักงานมากกว่า 219 แห่ง...
eGovernmentSpecial ReportThailand4.0

ETDA พบ 10 ปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่ออันดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลของประเทศ

"ETDA จับมือ TMA เปิดผลการศึกษาการยกระดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัล ต้องเร่งวางกลยุทธ์และแนวทางการผลักดัน 10 ตัวชี้วัดสำคัญ...
ความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล
Digital TransformationeGovernmentNEWSThailand4.0

IMD ประกาศความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2566 ประเทศไทยอยู่ที่ 35 ของโลก

"IMD เปิดเผยผลการจัดอันดับขีด ความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล ของประเทศโดย World Competitiveness Center...
1 2 3 4
Page 1 of 4