Monday, December 4, 2023

Thailand4.0

eGovernmentSpecial ReportThailand4.0

ETDA พบ 10 ปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่ออันดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลของประเทศ

"ETDA จับมือ TMA เปิดผลการศึกษาการยกระดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัล ต้องเร่งวางกลยุทธ์และแนวทางการผลักดัน 10 ตัวชี้วัดสำคัญ...
ความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล
Digital TransformationeGovernmentNEWSThailand4.0

IMD ประกาศความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2566 ประเทศไทยอยู่ที่ 35 ของโลก

"IMD เปิดเผยผลการจัดอันดับขีด ความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล ของประเทศโดย World Competitiveness Center...
เศรษฐา ทวีสิน
AICloudData CenterGenerative AINEWSThailand4.0

Google ประกาศแผนขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

"เผยข้อตกลงความร่วมมือ 4 เสาหลักระหว่าง Google และรัฐบาลไทยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเร่งส่งเสริมการใช้ AI...
ภาษี
Digital TransformationThailand4.0

เตรียมรับมือเกณฑ์การจัดเก็บ ภาษี ใหม่ในยุค Digital Transformation

"PwC ประเทศไทย แนะผู้ประกอบการทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ แนวทางการตีความ และข้อปฏิบัติของกรมสรรพากร รวมถึงนโยบายทาง ภาษี...
DGA
Case StudyeGovernmentThailand4.0

เทศบาลตำบลบางเสร่ โชว์ความสำเร็จ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล แก้ปัญหาประชาชนในหนึ่งวัน

"ตามดูโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลของ DGA กลายเป็นคำตอบของเทศบาลบางเสร่ สร้างเวิร์คโฟลดิจิทัล ลดระยะเวลาแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเสร็จในวันเดียว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ...
NEWSThailand4.0

NECTEC-ACE 2023 จัดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำหลักการ งานวิจัยใช้ได้จริง

"มหกรรมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2023 ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน แสดงศักยภาพแห่งข้อมูล หนุนให้เกิดการแชร์และใช้ เพื่อขับเคลื่อน...
NECTEC ACE 2023
NEWSThailand4.0

เชิญเข้าร่วมงานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ ในงาน NECTEC-ACE 2023

"เนคเทค สวทช. จัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 โชว์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ล้ำหน้าอัดแน่นด้วย 12...
1 2 3
Page 1 of 3