Monday, July 22, 2024

Business Application/SW

Galaxy for Work
Business Application/SWIndustry4.0NEWSProductsSmartphonesTabletTechnology

ซัมซุง บุกตลาดลูกค้าองค์กร สร้าง B2B อีโคซิสเต็ม พร้อมโซลูชันเพื่อธุรกิจ

"ซัมซุง บุกตลาดลูกค้าองค์กรด้วย Galaxy for Work โชว์โซลูชันทางธุรกิจ เสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร...
Business Application/SWNEWS

ปับลิซีส เซเปียน เผยรายงานแนะถึงกลยุทธ์ช่วยปลดล็อกศักยภาพ Superapp สู่โอกาสทางธุรกิจในไทย

"กลยุทธ์ปลดล็อกศักยภาพ Superapp สู่โอกาสทางธุรกิจในไทย ปับลิซีส เซเปียนท์ชี้ไทยมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมีโอกาสเติบโตของธุรกิจ จากเศรษฐกิจซุปเปอร์แอป ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา...
Technical Debt
ArticlesBusiness Application/SWTechnology

เคล็ดลับในการจัดการ​ Technical Debt

"Technical Debt หรือหนี้ทางเทคนิค อาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวของธุรกิจและความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญ รวมไปถึงการตอบสนองต่อแรงกดดันของตลาด บทความนี้จะเสนอหลักการและเคล็ดลับในการจัดการหนี้ทางเทคนิค ถ้าธุรกิจคุณอยู่ในแวดวงการพัฒนาซอฟต์แวร์...