Tuesday, January 31, 2023

Sansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐ
AIArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับปัญญาประดิษฐ์จากจุดเริ่มถึงปัจจุบัน

"กองทัพอากาศสหรัฐ ฯ ตื่นตัวเรื่องการนำ AI มาใช้รักษาความเป็นผู้นำของกองทัพฯ มันได้สร้างขีดความสามารถพิเศษในทางทหารและลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูงทางด้านไซเบอร์ แม้ยังไม่มีรายงานว่ามันทำให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ...
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

สิ่งที่ต้องทำในปีแรก ของการรับตำแหน่ง CIO

"ผู้เขียนขอนำตัวอย่างทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานของ CIO หลายๆ คน ที่ผ่านช่วงเวลาปีแรกของการเข้ารับตำแหน่ง สามารถนำมาปรับใช้ในวันที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญขององค์กรในการปฏิรูปทางดิจิทัล ระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ที่สั้นของเหล่า...
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

มองรากฐานของการพัฒนาประเทศเยอรมนี ผ่านพิพิธภัณฑ์เยอรมนี

"ขอแชร์ประสบการณ์จากการเดินทาง ไปดูงานที่ พิพิธภัณฑ์เยอรมัน ที่สะท้อนได้ถึงรากฐานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเยอรมัน และการบริหารจัดการองค์ความรู้ถ่ายทอดมาสู่ประชาชน ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก ผู้เขียนได้เดินทางไปทวีปยุโรปเพื่อดูงานใน...
AIArticlesColumnistDigital TransformationSansiri Sirisantakupt

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในปี 2023

"ถึงเวลาประเมินถึง แนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ ในปี ค.ศ.2023 เป็นสิ่งที่ทางธุรกิจต้องนำไปใช้ เพื่อคงความได้เปรียบในการแข่งขัน และการก้าวผ่านความท้าทายที่เกิดขึ้น...
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

ปัจจัยสำคัญในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับปี 2023

"นี่คือปัจจัยสำคัญที่เป็น ตัวกำหนดงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของปี ค.ศ.2023 ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CISO) จะต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป...
cyber warriors
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับมาตรฐานการสร้าง cyber warriors

"กรณีศึกษา วิธีการสร้างนักรบไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นแนวคิดที่จะนำไปควบคุมและป้องกัน ไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ต้องการครองความเหนือชั้นบนโลกไซเบอร์...
CIO
ArticlesSansiri Sirisantakupt

เรื่องใหญ่ที่ CIO ต้องเผชิญในปัจจุบัน

"ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางด้านไอทีของ CIO ในปี...
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความขัดแย้ง รัสเซีย ยูเครน

"โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อไปนั้น อาจจะทำให้รัฐบาลมอสโกหันไปใช้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของชาติตะวันตกในปลายปีนี้ รายงานจาก ไมโครซอฟท์ ระบุว่า...
ArticlesSansiri Sirisantakupt

ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

"ถอดรหัสการทำงานของ ระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนการโจมตีทางไซเบอร์ (ACD) สำหรับการป้องกันเครือข่ายของกองทัพอากาศสหรัฐฯ นำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้ตอบสนองต่อปฏิกิริยาที่น่าสงสัยบนเครือข่าย จุดประสงค์หลักในการป้องกันเครือข่ายของกองทัพอากาศสหรัฐฯ...
1 2 3
Page 1 of 3