Saturday, June 15, 2024

Columnist

เกาะกูด
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ทำอย่างไร? ประเทศไทยจะไม่เสียเกาะกูดให้กัมพูชา

"ผู้เขียนอยากเสนอแนวทางวิธีในการดำเนินยุทธศาสตร์ มาตรการเชิงรับ และมาตรการเชิงรุก เพื่อประเทศไทยจะไม่เสียดินแดน เกาะกูด ให้กับกัมพูชา เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในกรณีเขาพระวิหาร...
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

มองแนวคิด CISO กับการขาดแคลนทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

"ขอเสนอมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบคำถามว่า CISO คิดอย่างไร กับการขาดแคลนทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทุกความเห็น ทุกมุมมองล้วนน่าติดตาม และสื่อความบางอย่างต่อการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์อย่างแท้จริง...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินเพื่อเกษตรกร ไม่ใช่ ทุจริตเพื่อข้าราชการ นายทุน และนักการเมือง

"ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหา บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ผมขอเสนอแนะทางออกที่สำคัญ เพื่อช่วยอารักขาดูแลรักษาสมบัติของชาติ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ตรงวัตถุประสงค์และตรงกลุ่มเป้าหมาย...
AI
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

ทดสอบ AI Dogfighting คืออนาคตการบินที่ไร้คนขับของ ทอ.สหรัฐฯ

"เครื่องบิน F-16 ที่ขับโดยปัญญาประดิษฐ์ AI เอาชนะการขับโดยมนุษย์ในการบินต่อสู้แบบ Dogfighting ถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญ...
Phishing
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กรณีศึกษา: Phishing การโจมตีเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016

"ขอนำกรณีศึกษา การโจมตีในรูปแบบ Phishing ที่ใช้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016 ท่านจะได้ข้อคิดบางอย่าง...
ความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอุดมการณ์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอุดมการณ์

"ขอวิเคราะห์องค์ประกอบของความสุข อีกในบริบทหนึ่ง ที่เชื่อว่า ความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอุดมการณ์ ในความสุขนั้น มี จิต...
Deepfakes
AIArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

Deepfakes จะกลายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

"การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนอันเกิดจากความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้น ทำให้ Deepfakes กลายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอันดับต้นๆ ต่อการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

สร้างเยาวชน คือการลงทุนสร้างทายาทเพื่อการสร้างชาติ

"ผู้เขียนขอให้เหตุผลว่า เหตุใดเราจำเป็นต้องลงทุนกับ เยาวชน เพื่อเป้าหมายการสร้างชาติให้ประสบความจะสำเร็จ ในบทความนี้เห็นว่า เยาวชนมีความสำคัญต่อการสร้างชาติอย่างน้อย 2...
1 2 3 12
Page 1 of 12