Friday, June 2, 2023

Case Study

สยามแม็คโคร
Case StudyDigital TransformationNEWS

สยามแม็คโคร ยกระดับบริการลูกค้า สู่ New SMART Retailer

"สยามแม็คโคร ปรับปรุงระบบการบริหารงานค้าปลีกครั้งสำคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจของสยามแม็คโครให้ยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับสินค้าปริมาณมหาศาล การดูแลรายการสินค้าคงคลัง บริษัท สยามแม็คโคร...
Smart Farming
AgriTechArticlesCase StudySmart Farm

กรณีศึกษา ความสำเร็จไร่มันสำปะหลัง พลิกโฉมด้วย Smart Farming

"กรณีศึกษา ความสำเร็จไร้มันสำปะหลัง พลิกโฉมด้วย Smart Farming การเกษตรแม่นยำ ประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...
Case StudyCloudDigital TransformationNEWS

โลตัส ขึ้นระบบ ERP บนคลาวด์ เพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงาน ต้นทุน ส่งเสริมธรรมาภิบาล

"โลตัส เดินหน้าภาระกิจ New SMART Retail ย้ายระบบงานของฝ่ายการเงินและการจัดซื้อเข้าสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน...
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
Case StudyCloud

บี.กริม เพาเวอร์ ย้ายระบบจัดซื้อ การบริหารวงจรสินทรัพย์ไปคลาวด์

"บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมพร้อมรับแผนการดำเนินธุรกิจเชิงรุก ย้ายการทำงานของฝ่ายการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ไว้ในบน โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ...
โคบอท
ArticlesCase StudyOperation TechnologyTechnology

กรณีศึกษา การใช้ โคบอท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 3 เดือน

"กรณีศึกษาการใช้งาน หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือ โคบอท (Cobot) ช่วยเพิ่มการผลิตให้ เซ่งเฮง เอ็นจิเนียริ่ง...
Case StudyHCIInfrastructureTechnology

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI

"PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI ช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20...
Case StudyTechnology

บิทคับ ยกเครื่องระบบการดูแลประสบการณ์ของลูกค้า แก้ปัญหาช่องทางการสื่อสาร

"บิทคับ ยกเครื่องระบบการดูแลประสบการณ์ของลูกค้า แก้ปัญหา การบริหารจัดการช่องทางติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลาย โทรศัพท์ อีเมล แชต...
Case StudyInsurTech

ทิพยประกันภัย เปลี่ยนสู่ digital insurance พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีดีขึ้น 99%

"กรณีศึกษา ทิพยประกันภัย เปลี่ยนสู่ digital insurance ด้วยโซลูชันการสำรองข้อมูลที่มีระบบใช้งานง่าย ยืดหยุ่น...
Smart Hospital
5GArticlesCase StudyHealthTechTechnology

กรณีศึกษา: Smart Hospital ของโรงพยาบาลวิมุต บนหลักการ Available Accessible Assured และ Affordable

"ศึกษาความสำเร็จวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่โรงพยาบาลวิมุต ประสบความสำเร็จในการเป็น Smart Hospital บนความร่วมมือ กับ AIS...
1 2
Page 1 of 2