Wednesday, December 6, 2023

Case Study

DGA
Case StudyeGovernmentThailand4.0

เทศบาลตำบลบางเสร่ โชว์ความสำเร็จ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล แก้ปัญหาประชาชนในหนึ่งวัน

"ตามดูโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลของ DGA กลายเป็นคำตอบของเทศบาลบางเสร่ สร้างเวิร์คโฟลดิจิทัล ลดระยะเวลาแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเสร็จในวันเดียว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ...
นอร์เวย์
AIArticlesCase StudyIoT

แซลมอนจาก นอร์เวย์ ที่เลี้ยงคนทั่วโลก เติบโตด้วย AI และ IoT

"เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้สร้าง นอร์เวย์ ให้กลายเป็นผู้นำด้านการประมงและความยั่งยืนของโลก ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และมาตรการที่เข้มงวด ทำให้สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและอนาคตของอุตสาหกรรม...
AIArticlesCase Study

ความสำเร็จในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ขับเคลื่อนด้วย Applied AI

"ตัวอย่างความสำเร็จการใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied AI) ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ทำวงจรการผลิตเร็วขึ้น การหาวัตถุดิบได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ตลอดจนสร้างการคาดการณ์ได้ตรงและแม่นยำ...
สยามแม็คโคร
Case StudyDigital TransformationNEWS

สยามแม็คโคร ยกระดับบริการลูกค้า สู่ New SMART Retailer

"สยามแม็คโคร ปรับปรุงระบบการบริหารงานค้าปลีกครั้งสำคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจของสยามแม็คโครให้ยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับสินค้าปริมาณมหาศาล การดูแลรายการสินค้าคงคลัง บริษัท สยามแม็คโคร...
Smart Farming
AgriTechArticlesCase StudySmart Farm

กรณีศึกษา ความสำเร็จไร่มันสำปะหลัง พลิกโฉมด้วย Smart Farming

"กรณีศึกษา ความสำเร็จไร้มันสำปะหลัง พลิกโฉมด้วย Smart Farming การเกษตรแม่นยำ ประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...
Case StudyCloudDigital TransformationNEWS

โลตัส ขึ้นระบบ ERP บนคลาวด์ เพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงาน ต้นทุน ส่งเสริมธรรมาภิบาล

"โลตัส เดินหน้าภาระกิจ New SMART Retail ย้ายระบบงานของฝ่ายการเงินและการจัดซื้อเข้าสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน...
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
Case StudyCloud

บี.กริม เพาเวอร์ ย้ายระบบจัดซื้อ การบริหารวงจรสินทรัพย์ไปคลาวด์

"บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมพร้อมรับแผนการดำเนินธุรกิจเชิงรุก ย้ายการทำงานของฝ่ายการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ไว้ในบน โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ...
โคบอท
ArticlesCase StudyOperation TechnologyTechnology

กรณีศึกษา การใช้ โคบอท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 3 เดือน

"กรณีศึกษาการใช้งาน หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือ โคบอท (Cobot) ช่วยเพิ่มการผลิตให้ เซ่งเฮง เอ็นจิเนียริ่ง...
Case StudyHCIInfrastructureTechnology

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI

"PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI ช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20...
1 2
Page 1 of 2