Wednesday, November 29, 2023

eGovernment

เศรษฐา ทวีสิน
AIeGovernmentNEWS

รัฐบาลไทยและไมโครซอฟท์ ประกาศความร่วมมือ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI

"รัฐบาลไทยและไมโครซอฟท์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดิจิทัลของประเทศไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน พร้อมปูทางสู่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มี AI และคลาวด์เป็นหัวใจหลัก รัฐบาลไทยและไมโครซอฟท์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับประเทศไทยให้มุ่งสู่ก้าวต่อไปกับนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์...
eGovernmentGovTechNEWS

รัฐบาลดิจิทัล คืบหน้า ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ว

"ครั้งแรก ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้...
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
ArticlesDigital TransformationeGovernment

ความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่วัดจากภารกิจที่ยั่งยืน

"ภายในปี 2569 รัฐบาลทั่วโลกมากกว่า 75% จะวัดความสำเร็จในการทำ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ด้วยการวัดผลกระทบของภารกิจที่ยั่งยืน...
DGA
Case StudyeGovernmentThailand4.0

เทศบาลตำบลบางเสร่ โชว์ความสำเร็จ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล แก้ปัญหาประชาชนในหนึ่งวัน

"ตามดูโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลของ DGA กลายเป็นคำตอบของเทศบาลบางเสร่ สร้างเวิร์คโฟลดิจิทัล ลดระยะเวลาแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเสร็จในวันเดียว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ...
ArticleseGovernmentSustainability

ความร่วมมือ รัฐ เอกชน ประชาชน สร้างความสำเร็จของเมืองยั่งยืน

"ความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง รัฐ เอกชน และประชนชน เป็นกระบวนการสำคัญก้าวสู่ความสำเร็จของการพัฒนาเมืองยั่งยืน การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization)...
ThaID
eGovernmentNEWS

11 ระบบราชการพร้อมให้บริการ ThaID ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

"กรมการปกครอง ชวนคนไทยใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรับบริการภาครัฐผ่านแอปฯ ใช้แทนบัตรประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน...
1 2 3 8
Page 1 of 8