Wednesday, February 1, 2023

HealthTech

AIArticlesHealthTechSpecial Report

ข้อมูลสารสนเทศการแพทย์, AI และ Predictive Analytics คือรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขในอนาคต

"รายงานพบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาครวมประเทศไทย ให้ความสำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศมากที่สุดในโลก คาดการณ์ว่าการลงทุน AI และ Predictive...
ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์
Digital TransformationHealthTechNEWS

ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก ยกระดับโซลูชัน Healthcare ภายใต้แนวคิด “Bridging the Future of Healthcare”

"ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก ประกาศเดินหน้าสรา้งนวัตกรรมการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพขั้นสูง เสนอโซลูชัน เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา...
ArticlesCloudHealthTechHybrid Cloud

ไฮบริดมัลติคลาวด์ คือคำตอบสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

"สภาพแวดล้อมแบบ ไฮบริดมัลติคลาวด์ จะเข้ามาตอบสนองเวิร์คโหลดทางการแพทย์ที่ต้องการทั้งไพรเวทและพับลิคคลาวด์ รวมถึงการผสมผสานที่ลงตัวของไพรเวทและพับลิคคลาวด์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ คงสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีทั้งความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย...
Smart Hospital
5GArticlesCase StudyHealthTechTechnology

กรณีศึกษา: Smart Hospital ของโรงพยาบาลวิมุต บนหลักการ Available Accessible Assured และ Affordable

"ศึกษาความสำเร็จวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่โรงพยาบาลวิมุต ประสบความสำเร็จในการเป็น Smart Hospital บนความร่วมมือ กับ AIS...
HealthTechNEWSProducts

Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ นวัตกรรมสำหรับชีวิตวิถีใหม่

"เปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผลิตภัณฑ์ Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ รับมือชีวิตวิถีใหม่ ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้สูงถึง...
HealthTechNEWS

WHA ผนึก สมิติเวช เปิดตัว WHAbit เปิดโลกบริการด้านสุขภาพ

ดับบลิวเอชเอ - สมิติเวช ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านดิจิทัลเฮลธ์แคร์ WHAbit แอปพลิเคชันใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป...
1 2
Page 1 of 2