Tuesday, May 30, 2023

HealthTech

OMRON
HealthTechNEWS

ลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ

"OMRON เผยผลการศึกษาล่าสุดพบว่าการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาข้อมูลล่าสุดที่จัดทำโดย OMRON Healthcare Singapore เปิดเผยว่า...
Philips
ArticlesHealthTech

10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลธ์แคร์ของปี 2023

"ในปี 2023 ความท้าทายในวงการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการขาดแคลนบุคลากร ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม...
AIArticlesHealthTechSpecial Report

ข้อมูลสารสนเทศการแพทย์, AI และ Predictive Analytics คือรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขในอนาคต

"รายงานพบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาครวมประเทศไทย ให้ความสำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศมากที่สุดในโลก คาดการณ์ว่าการลงทุน AI และ Predictive...
1 2 3
Page 1 of 3