Sunday, June 16, 2024
HealthTechNEWS

ฟิลิปส์ เปิดตัว Philips Zenition 10 เสริมทัพพอร์ทโฟลิโอ Image Guided Therapy

Philips Zenition 10

รอยัล ฟิลิปส์ เปิดตัว Philips Zenition 10 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ เสริมทัพพอร์ทโฟลิโอในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Philips Image Guided Therapy คุ้มค่า คุณภาพสูง และตอบโจทย์ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม

Philips Zenition 10 เป็นเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มรุ่นล่าสุดในตระกูล Zenition Mobile C-Arm มาพร้อมชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิทัลชนิดแบนราบ เทคโนโลยีเฉพาะของฟิลิปส์ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาทั้งแบบศัลยกรรมผ่าตัดทั่วไปและการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องได้มากขึ้น ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายลดลง เพื่อผลลัพธ์ในการดูแลรักษาที่ดีขึ้น

Philips_Zenition 10 สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก มีระบบไฟที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเคลื่อนย้ายจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง โดยไม่ต้องรีบูทเครื่องใหม่ ซีอาร์มของ Philips Zenition 10 ออกแบบมาให้มีระยะความลึกที่มากขึ้น

ทำให้สามารถเคลื่อนที่เข้าหาผู้ป่วย เพื่อทำหัตถการบริเวณอวัยวะที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น และมีเทคโนโลยี Philips BodySmart ซึ่งสามารถกำหนดการปล่อยรังสีในปริมาณที่เหมาะสม และโหมดการทำงานรังสีต่ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเด็ก

ด้วยโปรแกรมการสร้างโปรโตคอลจำเฉพาะต่ออวัยวะที่ต้องการทำหัตถการใน Phiilips Zenition 10 ทำให้ได้ภาพคมชัดอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างหรือกำหนดโปรไฟล์ในการบันทึกของแพทย์หรือผู้ใช้งานแต่ละท่าน ซึ่งโปรไฟล์ที่ตั้งค่าและบันทึกไว้จะถูกเรียกขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ท่านนั้นล็อกอินเข้าใช้งาน Philips Zenition 10

Philips Zenition 10

นอกจากโซลูชันสำหรับศัลยกรรมผ่าตัดทั่วไปแล้ว ยังสามารถรองรับด้านศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมแผลบาดเจ็บ และศัลยกรรมด้านอื่นๆ มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องได้อย่างรวดเร็ว และลดเวลาในการฝึกอบรมได้

Philips Zenition 10 คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ในกลุ่มระบบตรวจสอบภาพนำวิถี (Image Guided Therapy: IGT) ล่าสุดของฟิลิปส์ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด และปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น เพราะภาพถ่ายรังสีคือหัวใจสำคัญของแพทย์ที่ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินอาการและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น