Saturday, June 3, 2023

Industry4.0

ซีเมนส์
Industry4.0NEWS

ซีเมนส์เตรียมติดตั้งเทคโนโลยีอัตโนมัติในโรงงานผลิตยางรถยนต์คอนติเนนทอล

"ซีเมนส์ และคอนติเนนทอล ไทร์ส ลงนามในข้อตกลง เพื่อผลักดันมาตรฐานเครื่องจักรการผลิต ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีขับเคลื่อน ซอฟต์แวร์...