Tuesday, February 27, 2024
5GArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

เหตุผลที่ 5G เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกองทัพอากาศสหรัฐฯ

กรณีศึกษา ของ กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในภารกิจ การสื่อสาร การทำงานร่วมกันในสนามรบ และการเชื่อมต่อระหว่างฐานทัพอากาศ ที่พลิกโฉมของโลกทั้งในเชิงพาณิชย์และในทางทหาร

นฐานะเป็นผู้สืบทอดต่อจาก 4G เทคโนโลยี 5G ถือเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปอย่างสมบูรณ์ โดยนำเสนอความจุข้อมูลจำนวนมหาศาล, ความเร็วที่รวดเร็ว และความหน่วงของเวลาหรือ Latency ที่ต่ำมาก ซึ่ง_5G ยังเป็นย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่กว่ารุ่นก่อนๆ ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

คุณสมบัติของ 5G_ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร สามารถปลดปล่อยศักยภาพของระบบอัตโนมัติ ที่สำคัญนั้นช่วยนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดมาก่อนอย่าง ความจริงเสมือน (VR), ระบบคลาวด์ (Cloud), อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

แน่นอน…เครือข่ายไร้สาย 5G ได้ถูกนำไปใช้งานทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบกันอย่างชัดเจนในทุกระดับและนำไปสู่ความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

รวมถึง กองทัพอากาศสหรัฐฯ (USAF) ที่ตัดสินใจนำเทคโนโลยี 5G_มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการเชื่อมต่อบนเครือข่ายไร้สายนี้ และยอมรับถึงเหตุผลที่ 5G เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อ ให้ได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งผลที่ได้จากการเชื่อมต่อบนเครือข่ายไร้สาย 5G_นั้น ได้พลิกโฉมของโลกทั้งในเชิงพาณิชย์และในทางทหาร

โดยบทความในฉบับมีมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในสนามรบ (Communication and Collaboration)
…มองภาพทหารป้องกันฐานบิน พวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกระจายห่างออกไป 200-300 ฟุต แต่ละคนสวมอุปกรณ์บนข้อมือ เพื่อแสดงตำแหน่งของทหารแต่ละคนในทีม…
…ทันใดนั้นทหารคนหนึ่งถูกซุ่มโจมตี ถูกยิงและหมดสติ อุปกรณ์อัจฉริยะที่เขาสวมใส่บนข้อมือ ตรวจจับอาการและเริ่มบีบเข็มขัดรอบต้นขาที่บาดเจ็บของทหารคนนั้น พร้อมกับส่งข้อมูลแจ้งเตือนฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามและทีมงานทั้งหมด ทหารปรับรูปแบบการรบและทหารที่บาดเจ็บถูกดูแลด้วยเพื่อนทหาร…
ขณะนั้นเฮลิคอปเตอร์มาถึงเพื่ออพยพทหารที่บาดเจ็บออกไป รถหุ้มเกราะอัตโนมัติไร้คนขับมาถึงพื้นที่การรบ ทำให้การต่อสู้ได้รับชัยชนะรอดพ้นจากความสูญเสีย สืบเนื่องมาจากอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดที่ผูกอยู่บนข้อมือของทหาร

นี่ไม่ใช่พล็อตจากภาพยนตร์ แต่เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและถูกพัฒนาด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT) รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยหน่วยงานวิจัยขั้นสูงทางทหาร (DARPA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีพื้นฐานมาจากการนำเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 5_(5G) มาใช้

ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานทางทหารในสนามรบ สิ่งสำคัญคือ 5G_กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของเทคโนโลยีทางทหาร

การเชื่อมต่อของฐานทัพอากาศ (Connecting Air Bases)
บทความโดย: น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ นักวิชาการกองทัพอากาศ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการรักษาความมั่นคงปลอยภัย ด้านอวกาศและไซเบอร์

จุดเด่นของเครือข่ายไร้สาย 5G_คือสามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้ดีขึ้น มีพลัง ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศสหรัฐฯ, เพิ่มความพร้อม และยังรองรับความสามารถการปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ ด้วยอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สวมใส่

ซึ่งการพัฒนาฐานทัพอากาศที่มีการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สาย_5G_(Commercial_5G Technology) นั้น ถือเป็นการนำข้อดีในด้านต่างๆ ของ 5G_มาใช้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ที่โครงสร้างพื้นฐานใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Information – Centric Infrastructure)

อนึ่ง 5G_สามารถรับ–ส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยในอัตราที่เร็วกว่า 4G ซึ่งการเชื่อมต่อบนเครือข่าย ไร้สายความเร็วสูง_5G ที่รองรับการทำงานภายในและโดยรอบของพื้นที่การบิน (Flight Line)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การบิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการซ่อมบำรุง สามารถใช้ข้อมูลบนแท็บเล็ตที่มีความปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อม_5G ที่ปลอดภัยแบบ Real Time เพื่อตรวจดูแผนการบิน, การใช้ชิ้นส่วนของอะไหล่, ตรวจดูแผนการบำรุงรักษาเครื่องบิน และอื่นๆ ผ่านการเชื่อมโยงบนเครือข่ายไร้สาย_5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง 5G_ยังทำให้อุปกรณ์ VR (ความจริงเสมือน) ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ (Cloud) ด้วยการหน่วงของเวลาหรือ Latency ที่ต่ำมาก จนทำให้การควบคุมและสั่งการของการฝึกจำลองเป็นไปในแบบ Real Time อันทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง

ที่สำคัญ การปรับปรุงการปฏิบัติงานเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ได้ทำให้ฐานทัพฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกระดับ (Supply Chain Visibility) อาทิ ตรวจสอบข้อมูลยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ประจำการอยู่ในฐานทัพต่างๆ ได้

ทั้งหมดเป็นสิ่งช่วยยกระดับการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ของกองทัพ เราสามารถเห็นได้จากการที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ก้าวไปข้างหน้าในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยี_5G เชิงพาณิชย์เพื่อการปฏิบัติงานทางทหาร

โดยได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย_5G เชิงพาณิชย์ คือ Verizon ในโครงการแรก เพื่อติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สาย_5G ให้ได้ครอบคลุมพื้นที่ในฐานทัพอากาศ ที่สามารถเชื่อมต่อกันใน 10 ฐานทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อคิดที่ฝากไว้

เมื่อพูดถึงเครือข่ายไร้สาย_5G ที่ถูกนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ IoT (อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ) สิ่งที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทำคือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละรูปแบบ

และต้องทดสอบให้แน่ใจว่า มาตรฐานความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย_5G ได้ถูกถ่ายโอนไปบนเครือข่ายไร้สายที่ฐานทัพอากาศนั้นได้เคยใช้ก่อนที่จะนำโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สาย_5G มาติดตั้งใช้งาน…ในแต่ละฐานทัพอากาศ

อ่านบทความทั้งหมดของ ..สรรสิริ สิริสันตคุปต์

Featured Image: Image by rawpixel.com on Freepik

Leave a Response