Tuesday, October 4, 2022

Case Study

Case StudyHCIInfrastructureTechnology

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI

"PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI ช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20...
Case StudyTechnology

บิทคับ ยกเครื่องระบบการดูแลประสบการณ์ของลูกค้า แก้ปัญหาช่องทางการสื่อสาร

"บิทคับ ยกเครื่องระบบการดูแลประสบการณ์ของลูกค้า แก้ปัญหา การบริหารจัดการช่องทางติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลาย โทรศัพท์ อีเมล แชต...
Case StudyInsurTech

ทิพยประกันภัย เปลี่ยนสู่ digital insurance พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีดีขึ้น 99%

"กรณีศึกษา ทิพยประกันภัย เปลี่ยนสู่ digital insurance ด้วยโซลูชันการสำรองข้อมูลที่มีระบบใช้งานง่าย ยืดหยุ่น...
Smart Hospital
5GArticlesCase StudyHealthTechTechnology

กรณีศึกษา: Smart Hospital ของโรงพยาบาลวิมุต บนหลักการ Available Accessible Assured และ Affordable

"ศึกษาความสำเร็จวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่โรงพยาบาลวิมุต ประสบความสำเร็จในการเป็น Smart Hospital บนความร่วมมือ กับ AIS...
ArticlesCase StudyData ManagementDigital Transformation

กรณีศึกษา: กฟผ. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการสำรองและกู้คืนข้อมูล

"การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยโซลูชันการสำรองและกู้คืนข้อมูล ให้ประสิทธิภาพการกู้ข้อมูลเร็วขึ้น 12 เท่า ลดต้นทุน...
Case StudyCloud

การคัดเลือกพันธมิตร คือตัวแปรความสำเร็จ ของการย้ายระบบไปสู่คลาวด์

"กรณีศึกษา เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายในเครือเอสซีจี กับความสำเร็จการอัปเกรดระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรไปสู่ระบบใหม่ บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ กระแสในโลกธุรกิจทุกวันนี้...
ArticlesCase StudyDigital Transformation

กรณีศึกษา ความสำเร็จ Digital Transformation ด้วยเครื่องมือของไมโครซอฟท์

"ไมโครซอฟท์แนะองค์กรไทยรับมือยุคโควิด ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกกรณีศึกษาเรื่องราว Digital Transformation จาก 2...
AICase Study

กรณีศึกษาการใช้ AI เพื่อการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานผลิต

"กรณีศึกษาการใช้ AI เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอย่างแม่นยำ ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่งกำลังลมอันดับหนึ่งของประเทศจีน ที่ได้ประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 30...