Saturday, April 20, 2024

Servers

NEWSProductsServersTechnology

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยโฉม PowerEdge เซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่

"เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยโฉม PowerEdge เซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในระบบ HPC...