Wednesday, July 24, 2024

Management

ArticlesManagement

พิจารณาการลงทุนใน Private Equity ใหม่อีกครั้ง กับผู้จัดการเดิม

"ชโรเดอร์ส แคปปิตอล ได้ทำการสำรวจโอกาสที่น่าดึงดูดที่สุดของหุ้นนอกตลาด นักลงทุนควรมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กระจายการจัดสรรการลงทุนหุ้นนอกตลาดให้หลากหลาย และมุ่งเน้นไปที่บริเวณที่มีพลวัตของการระดมทุนที่เหมาะสม เมื่อเราเข้าสู่กระบวนทัศน์ของตลาดแบบใหม่...
AI
AIArticlesManagement

เตรียมองค์กรให้พร้อมก่อนวิ่งตามเทรนด์ AI

"ผู้เขียนขอแสดงข้อคิดในบางประเด็นโดยเฉพาะการเตรียมองค์กรให้พร้อมก่อนวิ่งตามเทรนด์ AI ที่มีเรื่องให้ต้องตอบคำถามในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะเรื่องคน ที่ต้องพร้อมใช้งาน AI...
Job Title Inflation
ArticlesManagement

การตั้งภาวะตำแหน่งงานเฟ้อ (Job Title Inflation) กลยุทธ์ที่ต้องได้รับการทบทวนก่อนจ้างงาน

"กลยุทธ์ การตั้งตำแหน่งงานให้สูงเกินจริง หรือการตั้งภาวะตำแหน่งงานเฟ้อ (Job Title Inflation) กำลังทำให้เกิดปัญหาต่อผู้หางาน...
TrueSphere
ArticlesManagement

เจาะเบื้องหลัง สุจิตรา อมิตรพ่าย ผู้นำแห่ง TrueSphere

"เจาะเบื้องหลังงานบริการอันเป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือระดับกับ สุจิตรา อมิตรพ่าย ผู้นำแห่ง TrueSphere ท่ามกลางกระแสธารและการไหลบ่าของเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์​...
TCCtech
ArticlesDigital TransformationManagement

3 ปัจจัยหลัก ที่ผลักดันให้องค์กรต้องปรับตัวในปี 2567

"เปิดเผยถึงความเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรต้องมีการปรับตัวและเติบโต มองหาแนวทางและวิธีการดำเนินธุรกิจ...
ArticlesManagement

สามขั้นตอนสู่ความเป็น Adaptive Leadership ในยุคเทคโนโลยี

"ความสามารถในการปรับตัวและการเจริญเติบโตของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญต่อผู้นำองค์กร บทความนี้ขออธิบายถึง สามขั้นตอนสู่การเป็นผู้นำที่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (adaptive leader) องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันถูกดึงเข้าไปพัวพันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหนียวแน่น...
คินเซนทริค
Management

ปัจจัย 3 ประการที่องค์กรต้องสร้างเพื่อประสบการณ์ของพนักงาน

"คินเซนทริค เผยปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรคือ การมอบประสบการณ์และเอาใจใส่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ชูความสำคัญของผู้นำที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อน การสร้างพลังองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก คินเซนทริค...
Private Equity
ArticlesManagement

ความแตกต่างระหว่างการลงทุนในหุ้นบริษัทนอกตลาด กับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

"ทำความเข้าใจ ความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างการลงทุนในหุ้นบริษัทที่อยู่นอกตลาด และหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนรายบุคคลรายใหม่จำนวนมาก ให้ความสนใจในหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาด หรือ Private...
CIO
ArticlesColumnistInfrastructureManagementSansiri Sirisantakupt

4 สัญญาณเตือน CIO ถึงเวลาต้องปรับโครงสร้างไอทีในระดับองค์กร

"ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นถึง สัญญาณเตือน 4 ประการถึง CIO ว่าถึงเวลาต้องปรับโครงสร้างไอทีในระดับองค์กรแล้ว เตรียมตัวรองรับความต้องการของ...
Low Code
ArticlesManagement

แนวทางการรักษาพนักงานสายเทคฝีมือดี ให้อยู่คู่องค์กร

"การขาดแคลนบุคคลากรไอทีที่มีทักษะสูงเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก องค์กรควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อรับมือกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนี้ และมีวิธีจัดการปัญหาการขาดแคลน Tech Talent ที่นับวันจะทวีความรุนแรงนี้ได้อย่างไร ในขณะที่โลกดิจิทัลกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว...