Friday, February 3, 2023
บลูบิค
Movement

บลูบิค เปิดตัว โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ลูบิค เปิดตัวโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือ Employee Joint Investment Program – EJIP ในหุ้น BBIK มุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับพนักงานควบคู่การรักษาเสถียรภาพราคาหุ้น

โครงการ ดังกล่าว มุ่งสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันกับพนักงาน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น ซึ่งโครงการ EJIP นี้จะมีอายุ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มกราคม 2569

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานผ่านการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทฯ โดยจะหักเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิ์และสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 8 ของเงินเดือน

และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเทียบเท่ากับยอดเงินสะสมต่อเดือนเป็นประจำทุกงวด และจะจ่ายสมทบในอัตราพิเศษร้อยละ 10 ของเงินเดือนให้แก่พนักงานที่เข้าโครงการและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีผลการทำงานที่ยอดเยี่ยม

โดยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด จะเป็นผู้ดําเนินโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนกับพนักงานและสร้างความรู้สึก  มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทในครั้งนี้

Esri
ESGNEWS

Esri คว้ารางวัล ผู้นำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศปี 65

Esri คว้ารางวัลผู้นำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศปี 65 จาก Forrester ย้ำเทคโนโลยี GIS เครื่องมือสำคัญแก้ปัญหาภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Climate Change
ESGSustainability

ผลสำรวจชี้ชัด Climate Change คือ ประเด็นที่เร่งด่วนสำหรับองค์กร

ผลสำรวจผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญเรื่อง Climate Change คือ ประเด็นที่เร่งด่วนสำหรับองค์กร 82% ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง

ArticlesCollaborationHybrid Workplace

มารยาทสากล สำหรับการทำงานแบบ Hybrid Working

โพลีร่วมมือกับ Debrett’s องค์กรที่มีชื่อเสียงด้านมารยาทสมัยใหม่ ให้คำแนะนำสำหรับมารยาทสากลที่สำคัญๆ สำหรับ Hybrid Working ไม่ว่าที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องรู้และปฏิบัติอย่างให้ความเคารพต่อผู้ร่วมทำงานหรือร่วมประชุม

Thailand National Cyber Week
CybersecurityNEWS

เตรียมพบมหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ Thailand National Cyber Week 2023 14-17 กุมภาพันธ์นี้

สกมช. เตรียมจัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 มหกรรมงานนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกัน รับมือ ลดความเสียหายให้กับประเทศ

CybersecurityNEWS

บริการ MSSP คือการแก้ปัญหาช่องว่างแรงงานไอทีซีเคียวริตี้ให้ธุรกิจในอาเซียน

การขาดแคลนแรงงานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเอเชียแปซิฟิกถึง 2.1 ล้านตำแหน่ง เป็นผลต่อการขับเคลื่อนทางดิจิทัลของภูมิภาคนี้ การใช้บริการ MSSP ที่เชื่อถือได้ คือการแก้ปัญหาช่องว่างแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์

EcoStruxure
NEWSSustainabilityTechnology

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดดิจิทัลเซอร์วิส บริการเชิงคาดการณ์ระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดบริการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ช่วย วิเคราะห์ คาดการณ์ ลดดาวน์ไทม์ เน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน อาศัย EcoStruxure_ให้ศักยภาพด้าน IoT และใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์

700 MHz
5GNEWS

AIS ชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz

AIS ชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz ตอกย้ำผู้ให้บริการ 5G ที่มีแบนวิธกว้างสุด และถือครองคลื่นความถี่มากสุด ครบที่สุดในไทย เดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการขยายโครงข่าย รองรับการเติบโตของลูกค้าใหม่ และนักท่องเที่ยวทั่วโลก

AIArticlesHealthTechSpecial Report

ข้อมูลสารสนเทศการแพทย์, AI และ Predictive Analytics คือรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขในอนาคต

รายงานพบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาครวมประเทศไทย ให้ความสำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศมากที่สุดในโลก คาดการณ์ว่าการลงทุน AI และ Predictive Analytics จะเพิ่มขึ้นภายใน 3 ปี และยังคงพบปัญหา Data Silo หรือการจัดการและนำข้อมูลไปใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ

Climate Impacted
ArticlesESGSustainabilityTechnology

10 เทรนด์ผู้บริโภค สำหรับการใช้ชีวิตท่ามกลาง Climate Impacted

อีริคสันเปิดผลการวิจัยประจำปีล่าสุด 10 เทรนด์ผู้บริโภค ชีวิตในอนาคตท่าม Climate Impacted นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญเพื่อรับมือความท้าทาย ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต วิธีการทำงานและเวลาที่ต้องทำงาน

1 2 3 58
Page 1 of 58