Tuesday, October 4, 2022

Technology

5GNEWSTechnology

โนเกีย จัดแสดงนวัตกรรม 5G แห่งอนาคต ในงาน Byond Mobile 202

โนเกีย ตอกย้ำถึงพันธกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการระดับองค์กรในประเทศไทยบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนผ่านด้าน 5G พร้อมเผยถึงนวัตกรรมเครือข่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายที่สำคัญ ที่ต้องการความแม่นยำสูงและทำงานได้โดยอัตโนมัติ...
เทคโนโลยี GIS
ArticlesNEWSTechnology

แผนที่ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีจีไอเอส (GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการขับเคลื่อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างมุมมองในมิติต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
Case StudyHCIInfrastructureTechnology

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI

"PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI ช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20...
Imagine Live Thailand 2022
5GAgriTechAR/VRmetaverseNetworkingNEWSTechnology

อีริคสันจัดแสดงนวัตกรรม 5G โชว์ยูสเคสการสื่อสารผ่านโฮโลแกรม เกษตรกรรมอัจฉริยะในเมตาเวิร์ส

"อีริคสันจัดแสดงนวัตกรรม 5G ล่าสุด ทั้งเทคโนโลยีอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสาร, การบริหารจัดการระบบเครือข่าย และแอปพลิเคชัน 5G...
CybersecurityNEWSTechnology

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัวนวัตกรรม Prisma SASE ลดปัญหาการกำหนดค่าแอปฯ กลุ่ม SaaS

"พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัวนวัตกรรมโซลูชันใหม่ ปกป้องการใช้งานแอปพลิเคชันในรูปแบบบริการ SaaS ตอบรับกระแสการใช้งานยุคใหม่...
1 2 3 12
Page 1 of 12