Tuesday, May 30, 2023

CIO Talk

CIO World
5GCIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP27 Success factors for Mobile Operator in 5G Era

"ฟังการประเมินสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม หลังการเติบโตของ 5G มองหาปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ให้บริการมือถือ จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้วยปัจจัยอะไรบ้าง สัมภาษณ์ แซม...
Big Data
Big DataCIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP26 Big Data กับโอกาสขององค์กรยุคดิจิทัล

"ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กับวิสัยทัศน์และความเห็นเรื่อง...
Tencent Cloud
ArticlesCIO TalkCloudExecutive Talk

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กับยุทธศาสตร์แบ่งเค้ก บริการคลาวด์ 5.44 หมื่นล้าน

"ประเมินการแข่งขันธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ปี 2566 ในมุมมองของ ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เทนเซ็นต์...
ภัคธภา ฉัตรโกเมศ
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

"สัมภาษณ์ ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจําประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต ในหลายประเด็นที่สะท้อนถึง แนวคิดและเคล็ดลับการบริหารองค์กร...
Titans
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP22 Bluebik Titans สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ด้วยบริการ Cybersecurity

"แนะนำให้ได้รู้จัก Bluebik Titans ที่ปรึกษาและวางระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะเข้ามาสรา้งความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ ด้วยบริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ สัมภาษณ์...
MAAI by KTC
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP21 วางกลยุทธ์ Digital CRM ด้วย MAAI by KTC

"ประณยา นิถานานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดบัตรเครดิต KTC ได้เปิดเผยถึงการสร้างกลยุทธ์ ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงไปสู่...
1 2 3
Page 1 of 3