Monday, December 4, 2023

CIO Talk

ขวัญตา สุดแสง
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP32 เตรียมพร้อมคนดิจิทัล เดินหน้า Digital Business Transformation

"การเตรียมความพร้อมธุรกิจไทยก้าวสู่ดิจิทัล เพื่อความอยู่รอดและก้าวเป็นผู้นำ ในมิติของการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรบุคคล ผ่านมุมมองของ ขวัญตา สุดแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...
ณัฐนัย
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP31 ความอยู่รอดของผู้ประกอบการไอทีไทย ในยุค AI Cloud และ ​Big Data

"วิสัยทัศน์ และแนวปฏิบัติ เพื่อความอยู่รอดและก้าวเป็นผู้นำ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจไอที ดิจิทัลในประเทศไทย ผ่านมุมมองของ ณัฐนัย...
CIO TalkFinTech

สยาม ประสิทธิศิริกุล กับยุทธศาสตร์การพัฒนาไอที-ดิจิทัล เดินหน้ากรุงศรีสู่ Banking as a Service

"สยาม ประสิทธิศิริกุล กับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาไอที-ดิจิทัลของธนาคารกรุงศรี ในยุคที่อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ และกำลังทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ธุรกิจที่เน้นสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า หรือ Banking...
CIO World Business
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP29 สสว. กับ Flagship Projects ปี 2566 Part 1

"เจาะลึกภารกิจของ สสว. หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านโครงการต่างๆ ในการผลักดันความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME...
CIO World
5GCIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP27 Success factors for Mobile Operator in 5G Era

"ฟังการประเมินสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม หลังการเติบโตของ 5G มองหาปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ให้บริการมือถือ จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้วยปัจจัยอะไรบ้าง สัมภาษณ์ แซม...
Big Data
Big DataCIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP26 Big Data กับโอกาสขององค์กรยุคดิจิทัล

"ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กับวิสัยทัศน์และความเห็นเรื่อง...
Tencent Cloud
ArticlesCIO TalkCloudExecutive Talk

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กับยุทธศาสตร์แบ่งเค้ก บริการคลาวด์ 5.44 หมื่นล้าน

"ประเมินการแข่งขันธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ปี 2566 ในมุมมองของ ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เทนเซ็นต์...
1 2 3 4
Page 1 of 4