Tuesday, October 4, 2022

EduTech

EduTechInterviewThailand4.0

ICDL ย้ำการพัฒนาทักษะดิจิทัล คือเรื่องจำเป็นของประเทศไทย

"ประธาน ICDL แห่งยุโรป กล่าวย้ำถึงความสำคัญ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน ภาคการศึกษา แรงงานในภาคธุรกิจ...
ColumnistDr.Kriengsak ChareonwongsakEduTech

มหาวิทยาลัยไทยจะเป็นอย่างไร หลังพ้นวิกฤตไวรัสโควิดระบาด

"ขอเสนอแนวทางการปรับตัวของ มหาวิทยาลัย ที่เผชิญความท้าทายหลายประการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน บางอย่างเป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือสำหรับอนาคต ที่ต้องไม่ลืมพื้นฐานการเป็นแหล่งบ่มเพาะอารยธรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อชาติ...
มศว
Digital TransformationEduTechNetworkingNEWS

มศว โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมการศึกษา ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายของหัวเว่ย

"มศว เปิดตัวพื้นที่ต้นแบบ โชว์เทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับโลกในประเทศไทย ผลลัพธ์จากโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหัวเว่ย เสริมความแข็งแกร่ง เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...