Tuesday, October 4, 2022

Columnist

ColumnistDr.Kriengsak ChareonwongsakEduTech

มหาวิทยาลัยไทยจะเป็นอย่างไร หลังพ้นวิกฤตไวรัสโควิดระบาด

"ขอเสนอแนวทางการปรับตัวของ มหาวิทยาลัย ที่เผชิญความท้าทายหลายประการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน บางอย่างเป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือสำหรับอนาคต ที่ต้องไม่ลืมพื้นฐานการเป็นแหล่งบ่มเพาะอารยธรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อชาติ...
ซัพพลายเชน
ArticlesColumnistERP

ฟื้นฟูธุรกิจอาหารยุคหลัง COVID-19 ด้วยกลุยทธ์ด้านซัพพลายเชน

"ความท้าทายของซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ผลิตอาหารจำนวนมากต้องประเมินอย่างเร่งด่วนถึงความยืดหยุ่นด้าน ซัพพลายเชน ที่ตนมีอยู่ การสร้างซัพพลายเชนที่มั่นคง คล่องตัวและยืดหยุ่นให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย คือกลยุทธ์สำคัญนับจากนี้...
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

ปัจจัยสำคัญในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับปี 2023

"นี่คือปัจจัยสำคัญที่เป็น ตัวกำหนดงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของปี ค.ศ.2023 ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CISO) จะต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การส่งเสริมความร่วมมือไทย อินเดีย เพื่อการสร้างชาติ

"ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจไทยในการสร้างความร่วมมือกับอินเดีย ผลักดันการค้าและการลงทุน ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสของคนไทย ยกระดับแรงงานในประเทศ อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียหลายสิบครั้ง...
cyber warriors
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับมาตรฐานการสร้าง cyber warriors

"กรณีศึกษา วิธีการสร้างนักรบไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นแนวคิดที่จะนำไปควบคุมและป้องกัน ไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ต้องการครองความเหนือชั้นบนโลกไซเบอร์...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

4 อุตสาหกรรมของไทย ที่มีโอกาสสร้างมูลค่าให้เป็นเมืองหลวงโลก

"ผมขอเสนอให้ประเทศไทยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย บนความเข็มแข็ง 4 ประการของตัวเอง ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น เป็นเมืองหลวงโลก สร้างความเอกอุหรือโดดเด่นระดับโลกใน...
CIO
ArticlesSansiri Sirisantakupt

เรื่องใหญ่ที่ CIO ต้องเผชิญในปัจจุบัน

"ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางด้านไอทีของ CIO ในปี...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ตั้งเป้าเป็น Blue Zone แห่งที่ 6 ของโลก

"ขอเสนอวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศก้าวสู่ Blue Zone แห่งที่ 6 ของโลก จะเป็นเหมือนตรายางรับรองความเป็นเมืองหลวงโลก...
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความขัดแย้ง รัสเซีย ยูเครน

"โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อไปนั้น อาจจะทำให้รัฐบาลมอสโกหันไปใช้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของชาติตะวันตกในปลายปีนี้ รายงานจาก ไมโครซอฟท์ ระบุว่า...
1 2 3 8
Page 1 of 8