Tuesday, October 4, 2022

Articles

เดลล์ เทคโนโลยีส์
ArticlesDigital Transformation

ความสัมพันธ์ของคนและเทคโนโลยีในองค์กร กับอุปสรรค Digital Transformation

"เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยงานวิจัย ทัศนคติ ความต้องการของคนในองค์กร ที่มีผลต่อการปฏิรูปสู่ดิจิทัล พร้อมเสนอข้อพิจารณา...
ArticlesData ManagementDigital Transformation

เผยเคล็ดลับความสำเร็จ การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

"ข้อมูล นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจในปัจจุบัน ช่วยให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น แต่จะทำอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร ต้องศึกษาจากเรื่องนี้ ในโลกยุคใหม่...
ภูมิศาสตร์การเมืองดิจิทัล
ArticlesDigital Transformation

ภูมิศาสตร์การเมืองดิจิทัล ความท้าทายใหม่สำหรับ CIO

"การ์ทเนอร์ชี้ผลกระทบของการกำกับดูแลทางเทคโนโลยีที่เกิดจากการเมืองระหว่างประเทศได้นำไปสู่ยุค ภูมิศาสตร์การเมืองทางดิจิทัล (Digital Geopolitics) อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ CIO...
เทคโนโลยี GIS
ArticlesNEWSTechnology

แผนที่ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีจีไอเอส (GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการขับเคลื่อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างมุมมองในมิติต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
ซัพพลายเชน
ArticlesColumnistERP

ฟื้นฟูธุรกิจอาหารยุคหลัง COVID-19 ด้วยกลุยทธ์ด้านซัพพลายเชน

"ความท้าทายของซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ผลิตอาหารจำนวนมากต้องประเมินอย่างเร่งด่วนถึงความยืดหยุ่นด้าน ซัพพลายเชน ที่ตนมีอยู่ การสร้างซัพพลายเชนที่มั่นคง คล่องตัวและยืดหยุ่นให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย คือกลยุทธ์สำคัญนับจากนี้...
สินทรัพย์ดิจิทัล
ArticlesFinTechNFT

ทิศทางการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ในมุมมองของ Schroders บริษัทบริหารจัดการลงทุนข้ามชาติ

"คริปโตเคอร์เรนซี จะยังคงเติบโตต่อไป เป็นสินทรัพย์ที่มีนักลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ความผันผวนสูง นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนจากความคุ้นเคย และลงทุนผ่านบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าที่จะลงทุนตรงในโทเค็นและเหรียญคริปโต เมื่อกรกฎาคม...
Business Messaging
ArticlesMarTech

Business Messaging มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

"ผลวิจัยชี้ การส่งข้อความทางธุรกิจ มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด การตัดสินใจใช้บริการทางการเงิน บริการหลังการขาย ผู้บริโภค...
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

ปัจจัยสำคัญในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับปี 2023

"นี่คือปัจจัยสำคัญที่เป็น ตัวกำหนดงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของปี ค.ศ.2023 ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CISO) จะต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การส่งเสริมความร่วมมือไทย อินเดีย เพื่อการสร้างชาติ

"ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจไทยในการสร้างความร่วมมือกับอินเดีย ผลักดันการค้าและการลงทุน ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสของคนไทย ยกระดับแรงงานในประเทศ อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียหลายสิบครั้ง...
1 2 3 20
Page 1 of 20