Wednesday, February 21, 2024

Articles

โอเพ่นซอร์ส myAIS
ArticlesCIO TalkCloudInterview

เบื้องหลังเสถียรภาพของแอปฯ myAIS ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โอเพ่นซอร์ส

"เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สเป็นตัวช่วยให้เอไอเอส ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลได้ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Cognitive Telecom สามารถสร้างบริการได้แบบ end...
5GAIArticles

ธรรมาภิบาลในภาคเทคโนโลยี: บทบาทของการตรวจสอบเพื่อดำรงไว้ซึ่งสัตยธรรม (Integrity)

"การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นอย่างเร็วเร่ง สะท้อนจากการพัฒนาโครงข่าย 5G และ AI โดย ทรู...
ArticlesESGNEWS

ผลักดันการลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด RETHINK SUSTAINABILITY

"การปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับสร้างโลกที่ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยเม็ดเงินมหาศาล อีกทั้งยังต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตควบคู่กัน จากการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่...
Deepfakes
AIArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

Deepfakes จะกลายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

"การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนอันเกิดจากความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้น ทำให้ Deepfakes กลายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอันดับต้นๆ ต่อการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้...
ArticlesCase StudyCloudEdge ComputingInfrastructure

เอดจ์คอมพิวติ้ง ที่จะยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก

"ธุรกิจค้าปลีกจะตอบโจทย์เหล่านี้อย่างไร วันที่บรรยากาศในร้านแน่นขนัด ที่ต้องสามารถรองรับการชำระเงินที่หลากหลาย การรู้ปริมาณสินค้าคงคลังที่เป็นปัจจุบัน การรองรับคำสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เทคโนโลยี Edge...
Workplaces
ArticlesDigital TransformationSpecial Report

เมื่อพื้นที่ทำงานไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป

"พนักงานในไทยเชื่อว่า ออฟฟิศไม่ตอบโจทย์การใช้งานและไม่ได้ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งเลย์เอาต์ของออฟฟิศ การจัดที่นั่ง และห้องประชุมไม่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน และการระดมความคิด เปิดเผยผลการศึกษา...
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
ArticlesInformation Security

แนะข้อพิจารณา 6 ประการ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

"ขอแนะนำข้อพิจารณา 6 จุด ที่องค์กรต้องพิจารณาและต้อบคำถาม ถ้าคำตอบคือใช่ จะถือว่าตรงตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบ...
TrueSphere
ArticlesManagement

เจาะเบื้องหลัง สุจิตรา อมิตรพ่าย ผู้นำแห่ง TrueSphere

"เจาะเบื้องหลังงานบริการอันเป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือระดับกับ สุจิตรา อมิตรพ่าย ผู้นำแห่ง TrueSphere ท่ามกลางกระแสธารและการไหลบ่าของเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์​...
1 2 3 38
Page 1 of 38