Tuesday, October 4, 2022

Sansiri Sirisantakupt

ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

ปัจจัยสำคัญในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับปี 2023

"นี่คือปัจจัยสำคัญที่เป็น ตัวกำหนดงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของปี ค.ศ.2023 ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CISO) จะต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป...
cyber warriors
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับมาตรฐานการสร้าง cyber warriors

"กรณีศึกษา วิธีการสร้างนักรบไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นแนวคิดที่จะนำไปควบคุมและป้องกัน ไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ต้องการครองความเหนือชั้นบนโลกไซเบอร์...
CIO
ArticlesSansiri Sirisantakupt

เรื่องใหญ่ที่ CIO ต้องเผชิญในปัจจุบัน

"ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางด้านไอทีของ CIO ในปี...
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความขัดแย้ง รัสเซีย ยูเครน

"โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อไปนั้น อาจจะทำให้รัฐบาลมอสโกหันไปใช้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของชาติตะวันตกในปลายปีนี้ รายงานจาก ไมโครซอฟท์ ระบุว่า...
ArticlesSansiri Sirisantakupt

ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

"ถอดรหัสการทำงานของ ระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนการโจมตีทางไซเบอร์ (ACD) สำหรับการป้องกันเครือข่ายของกองทัพอากาศสหรัฐฯ นำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้ตอบสนองต่อปฏิกิริยาที่น่าสงสัยบนเครือข่าย จุดประสงค์หลักในการป้องกันเครือข่ายของกองทัพอากาศสหรัฐฯ...
ArticlesCybersecuritySansiri Sirisantakupt

การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ยูเครน รัสเซีย

"การโจมตี โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ กลายเป็นวาระสำคัญของประเทศมหาอำนาจ ที่ต้องเร่งหามาตรการรับมือ เพื่อสร้างความพร้อม มีความยืดหยุ่นและการรับมือได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ภัยคุกคามไซเบอร์จะเข้าสร้างความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค...
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

ความท้าทายที่ CIO จะต้องเผชิญในปี 2022

"ผู้เขียนได้หยิบประเด็นที่น่าสนใจจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยของ CIO ในประเด็น ความท้าทายที่ผู้นำด้านไอทีจะต้องเผชิญในปี 2022 มีหลายๆ เรื่องที่ต้องนำมาคิดต่อ...
ArticlesCybersecuritySansiri Sirisantakupt

วิธีที่กองทัพสามารถรับมือ เพื่อต่อสู้ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์

"เก็บประเด็นสำคัญจาก CyberCon 2021 งานสัมมนาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวมผู้นำทางทหารและรัฐบาล มาหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กำลังเผชิญบนโลกไซเบอร์ ทำให้เราเห็นแนวโน้มของโลกความปลอดภัยไซเบอร์...
ArticlesColumnistDigital TransformationSansiri Sirisantakupt

2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

"ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology...
1 2
Page 1 of 2