Tuesday, May 30, 2023

Videos

CIO World
5GCIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP27 Success factors for Mobile Operator in 5G Era

"ฟังการประเมินสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม หลังการเติบโตของ 5G มองหาปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ให้บริการมือถือ จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้วยปัจจัยอะไรบ้าง สัมภาษณ์ แซม...
Big Data
Big DataCIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP26 Big Data กับโอกาสขององค์กรยุคดิจิทัล

"ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กับวิสัยทัศน์และความเห็นเรื่อง...
ภัคธภา ฉัตรโกเมศ
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

"สัมภาษณ์ ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจําประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต ในหลายประเด็นที่สะท้อนถึง แนวคิดและเคล็ดลับการบริหารองค์กร...
Titans
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP22 Bluebik Titans สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ด้วยบริการ Cybersecurity

"แนะนำให้ได้รู้จัก Bluebik Titans ที่ปรึกษาและวางระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะเข้ามาสรา้งความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ ด้วยบริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ สัมภาษณ์...
MAAI by KTC
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP21 วางกลยุทธ์ Digital CRM ด้วย MAAI by KTC

"ประณยา นิถานานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดบัตรเครดิต KTC ได้เปิดเผยถึงการสร้างกลยุทธ์ ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงไปสู่...
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP19 Cybersecurity Challenges After Endemic

"ลองหาคำตอบว่าโลกหลังวิกฤต COVID-19 ที่กลายเป็นโรคระบาดประจำถิ่น โฉมหน้าของภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนกระบวนการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สัมภาษณ์ คริส...
1 2 3 4
Page 1 of 4