Friday, March 31, 2023
NEWS

สามารถดิจิตอล ตั้งบริษัท Lucky Heng Heng ลุยธุรกิจสายมูแบบครบวงจร

สามารถดิจิตอล เปิดตัวบริษัท Lucky Heng Heng รุกธุรกิจสายมูแบบครบวงจร ตอบโจทย์เรื่องความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน

วัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล กล่าวว่า “ธุรกิจด้านความเชื่อและโหราศาสตร์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ใน ภาวะเศรษฐกิจใดก็ตาม

โดยจากผลสำ รวจพบว่า 80% ของคนทั้งประเทศ หรือประมาณ 52 ล้านคน มีความศรัทธาและใช้บริการด้านโหราศาสตร์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวโยงกับความเชื่ออื่นๆ ไม่เว้น แม้แต่คนรุ่นใหม่ใน Gen Y และ Gen Z  ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ใช้ Social media ในการเข้าถึงบริการสายมูมากที่สุดในปัจจุบัน

ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นโอกาสและตั้งเป้ารุกธุรกิจสายมูอย่างจริงจังโดยได้จัด ตั้งบริษัท LUCKY Heng Heng ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจและใหบริการด้าน MuTech เต็มรูปแบบ โดยอาศัยชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์กว่า 20 ปี ของ Horoworld ผนวกกับความชำนาญทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยี ในการพัฒนาคอนเทนท์และนำเสนอบริการต่างๆ ผ่านช่องทาง Mobile และ Web Application เพื่อการเข้าถึงและการตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขันผ่านความร่วมมือกับองค์กรผู้ร่วมลงทุน LUCKY Heng Heng จึงมีแผนระดมทุนในรูปแบบ Start Up

โดยมุ่งเน้น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. Horoworld Application เป็น One stop Service ทางด้านโหราศาสตร์และความเชื่อประกอบด้วยบริการดูดวงสดออนไลน์ ดูโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย และฤกษ์มงคลต่างๆ 2. Thai Merit Application บริการใหม่สำหรับสายบุญทั้งในและต่างประเทศ 3. Mu-Commerce สินค้าไลฟ์ สไตล์สายมู 4.Mu-Keting การทำการตลาดด้านความเชื่อและความศรัทธาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ แบรนด์สินค้าหรือองค์กรต่างๆ

บริการใหม่“Thai merit” เอาใจสายบุญ ทำบุญ ได้ทุกที่ทุกเวลา

LUCKY Heng Heng เปิดตัวบริการใหม่ “ThaiMerit” แอปพลิเคชั่นทำบุญออนไลน์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สายบุญในการไหว้พระ ขอพร แก้บน เสี่ยงเซียมซีตลอดจนการทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา อำนวยความสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ Thai Merit เป็นตัวแทนทำบุญตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี ต่อยอดจากบริการสายมูเดิมที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว คือ Horoworld

แอปพลิเคชันทำบุญออนไลน์หรือ ThaiMerit ได้รวบรวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย มากกวา่ 100แห่ง ซึ่งในแอปพลิเคชันจะอำนวยความสะดวกในการจัดของไหว้ และไหว้ขอพรให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ รวมถึงแก้บน แก้ชง ในสถานที่แห่งน้้นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำบุญของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงมีแผนพัฒนาเป็นภาษาจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่มีความนิยมและศรัทธาในการทำบุญในเมืองไทยแอปพลิเคชัน Thai Merit พร้อมเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นี้โดยตั้งเป้ายอดดาวน์โหลด 100,000 ภายในสิ้นปี 2565

วัฒน์ชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า “จะเห็นไดว้า่ SDC เริ่มฟื้นตัวและมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆหลายอย่าง ทั้งหมด มาจาก 4 กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืน ให้ SDC ไดแ้ก่ 1.Focus Core Skills ใช้ความชำนาญด้าน Digital Technology & Network รวมทั้งประสบการณ์ในการให้บ ริการ Contents กวา่ 20 ปี เป็นจุดแข็งในการให้บริการ

2.Balance Portfolio & Sources of Income สร้างสมดุลย์ผ่าน 2 สายธุรกิจคือ Digital Trunk Radio เน้นสร้างรายได้ประจำจาก Corporate Clients และ Lucky Heng Heng เน้นสร้างรายได้เติบโตจาก Consumer 3.Open for Start up model and flexible structure เปิดกว้างในการลงทุนและการบริหารงาน เพื่อเพิ่มสภาพ คล่องและความสามารถในการแข่งขัน

และ 4.Build on benefits from Networking สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจผ่านเครือข่ายลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มสามารถ ผมเชื่อว่าความเชื่อความศรัทธาของคนไทยไม่มีวันจางหายไปจากสังคม จะมีการนำเรื่องความเชื่อความศรัทธาเขา้มาเกี่ยวขอ้งในชีวิต จนเกิดเป็นเทรนด์ของการตลาดสายมู เป็นการสร้างสีสันสร้างจุดขายให้กับสินค้าและบริการอย่างแน่นอนและในอีก2-3 ปี ข้างหน้า เป้าหมายของ LHH จะเป็ น No. 1 in Thailand และ จะเป็ น No. 1 in ASEAN เพราะเราเชื่อวา่ ตลาดมูในภูมิภาคนี้ใหญ่พอที่จะทำให้เราเป็น UNICORN ได้”

Leave a Response