Wednesday, December 6, 2023

Sustainability

เดลล์
ESGNEWSSustainability

เดลล์ช่วยเซฟเอเวอเรสต์ สนับสนุนเทคโนโลยีสร้างการตระหนักรู้เรื่องขยะ

"เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศสนับสนุน Sagarmatha Next Centre ในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปัญหาขยะพลาสติกบนยอดเขาเอเวอเรสต์...
NEWSSustainability

เอเซอร์ ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม เผยแนวทางร่วมสร้างความยั่งยืน

"เอเซอร์ ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในองค์กร พาร์ทเนอร์และลูกค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการลงมือทำเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ มุ่งหวังสร้างแรงกระเพื่อมแบบยั่งยืนสู่สังคม บริษัท...
Sustainability Innovation
NEWSSustainability

ธนาคาร ยูโอบี หนุนเอสเอ็มอีการท่องเที่ยว จัดหาเครื่องมือดิจิทัลด้านสิ่งแวดล้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

"ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Sustainability Innovation รวบรวมเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...
ArticlesData CenterSustainability

การทำงานร่วมกันของนวัตกรรมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

"ความยั่งยืน ของการดำเนินธุรกิจ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การใช้โซลูชันทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ช่วยให้ธุรกิจลดการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานให้ดีขึ้น ทุกคนทราบดีว่าฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ...
ArticleseGovernmentSustainability

ความร่วมมือ รัฐ เอกชน ประชาชน สร้างความสำเร็จของเมืองยั่งยืน

"ความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง รัฐ เอกชน และประชนชน เป็นกระบวนการสำคัญก้าวสู่ความสำเร็จของการพัฒนาเมืองยั่งยืน การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization)...
Biodiversity
ESGNEWSSustainability

ทรู-ดีแทค ยึดหลักการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งเสาสัญญาณ

"5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก...ทรู-ดีแทค เปิดแนวทางรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity รอบเสาสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย หนึ่งในภารกิจหลักหลังการควบรวม...
1 2 3
Page 1 of 3