Wednesday, May 22, 2024

Sustainability

Digital Energy Twin
Case StudyIndustry4.0Sustainability

โรงงานเมอร์เซเดส-เบนซ์วางแผนการบริหารการใช้พลังงาน ด้วย Digital Energy Twin

"ซีเมนส์และเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอจี ร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันพัฒนา Digital Energy Twin เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการมาตรการด้านการประหยัดพลังงานและความยั่งยืนในการออกแบบและปรับปรุงโรงงาน...
AIGenerative AINEWSSpecial ReportSustainability

ซีอีโอไทยยอมรับ GenAI จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในอีก 3 ปี

"ซีอีโอไทยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะเติบโต แต่ไม่มั่นใจว่า รายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ GenAI เป็นแรงกดดันในการทำธุรกิจให้กับซีอีโอ PwC...
ESGGreenTechNEWSPropTechSustainability

ศุภาลัย วางยุทธศาสตร์บ้านรักษ์โลก ร่วมมือ หัวเว่ยและไอออน ติดตั้ง Solar Roof 15,000 หลัง ภายใน 2571

"ศุภาลัย เดินหน้าจับมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หัวเว่ย เทคโนโลยี่ และ ไอออน เอนเนอร์ยี่...
1 2 3 5
Page 1 of 5