Sunday, July 21, 2024
AIArticles

แนวทางสำคัญ 5 ข้อ สำหรับการทำงานกับ AI และโลกเสมือน

ในรายงาน Looking Glass ของ Thoughtworks ให้แนวทางสำหรับองค์กรในการทำงานร่วมกันระหว่าง คน และ AI เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด รวมถึงการคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น

ารก้าวเข้าสู่โลก Metaverse เป็นโอกาสที่เปิดกว้างอย่างไร้ขอบเขตสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ องค์กร ให้ได้ทำงาน ดำเนินธุรกิจ ใช้ชีวิต และเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Extended Reality) ซึ่งเมื่อผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับเครื่องมือต่างๆ แล้ว ก็จะสามารถสร้างแนวทางใหม่ๆ ที่จะดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างไรก็ตาม จะต้องตระหนักด้วยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานและการแสดงตัวตนของผู้ใช้งานแตกต่างกันไปในโลกเสมือน (virtual worlds) ซึ่งอาจเกิดประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้

ดร.รีเบคกา พาร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านเทคโนโลยี Thoughtworks

ดร.รีเบคกา พาร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านเทคโนโลยี ของ Thoughtworks กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคนิคที่เกี่ยวกับ AI ได้กลายเป็นกระแสนิยม และเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น เราจึงต้องพิจารณาผลกระทบของเทคนิคเหล่านั้นในเชิงจริยธรรมด้วย”

“ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ องค์กรต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและ AI เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด เช่น โซลูชันภาพเสมือนจริง (Extended Reality) ในขณะเดียวกัน ก็ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน การเข้าใจว่าระบบ AI ทำงานอย่างไรจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะได้รับรู้และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น”

แนวทางสำคัญ 5 ประการ ในรายงาน Looking Glass: Bringing tech-led business changes into focus ฉบับล่าสุด มีดังนี้:

1. พัฒนาการใช้งานและสื่อสารกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร: การก้าวเข้ามาสู่ Metaverse อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น ทำให้เกิดการผสานกันระหว่างโลกทางกายภาพและดิจิทัล และจะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

2. ทำงานร่วมกับ AI: แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายอุตสาหกรรม เราจะเห็นการนำ ML และ AI มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติการประจำวัน ไปจนถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3.มุ่งสู่ความยั่งยืน: ขณะที่ผู้บริโภค รัฐบาล และนักลงทุนได้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การก้าวไปสู่สังคมสีเขียวก็ได้ผันจากสิ่งที่เป็นทางเลือกสู่สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

4.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร: เทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร มักมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำทางอาญา เช่น แรนซัมแวร์ การเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล หรือการสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส แต่การมองเช่นนี้ยังไม่ถือเป็นภาพรวมทั้งหมด คำจำกัดความของเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตรควรได้รับการขยายคำจำกัดความให้ครอบคลุมไปถึงการกระทำที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือการกระทำที่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อสังคม

5.ตระหนักถึงศักยภาพของแพลตฟอร์ม: แม้ว่าการสร้างแพลตฟอร์มจะเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของการทำธุรกิจยุคใหม่ แต่ยังคงมีปัญหาที่พบอยู่ สิ่งที่เราต้องหันหามาให้ความสำคัญคือการแก้ไขความไม่แน่นอนต่างๆ ในการสร้างแพลตฟอร์ม รวมทั้งกำหนดความชัดเจนในการสร้างแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างแท้จริง

รายงานฉบับนี้ยังรวบรวมแนวทางสำหรับผู้บริหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย

อ่านรายงาน Looking Glass: Bringing tech-led business changes into focus