Saturday, June 15, 2024

archiveAI/ML

AI/ML
AIArticlesCloudHybrid Cloud

สร้างความชาญฉลาดและยืดหยุ่นในยุค AI ต้องเริ่มจากอะไร

เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เร้ดแฮทเชื่อว่านวัตกรรมจะพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI บนเงื่อนไขความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
AICase StudyDigital TransformationNEWS

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยกเครื่องระบบ HCM ด้วยระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถปรับกระบวนการทำงานเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน HR

HPE
AICloudNEWSTechnology

HPE เปิดตัวสถาปัตยกรรม AI-native ใหม่ และ โซลูชัน Hybrid Cloud รับมือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

HPE เปิดสถาปัตยกรรม AI-native แบบเปิด Full Stack ชั้นนำในอุตสาหกรรม เผยโซลูชัน AI รูปแบบใหม่ เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับใช้งานโมเดล AIและประกาศการขยายความร่วมมือกับ NVIDIA เพื่อนำเสนอโซลูชัน GenAI ระดับองค์กร

precision farming
AIArticles

AI สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะมีการลงทุนใน AI ในจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลายองค์กรกำลังมองหาทางได้ประโยชน์จาก AI ตั้งแต่เริ่มจากหาคำตอบว่า มัน คืออะไร ทำงานอย่างไร และเป็นประโยชน์ต่อภาคอาหารและเครื่องดื่มอย่างไร

AIArticles

การใช้ระบบอัตโนมัติ และ AI/ML ของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มในปี 2566

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2566 จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและการปรับใช้ AI/ML, ความคล่องตัวและต้นทุนของซัพพลายเชน, นวัตกรรมด้านอาหาร และความต้องการของผู้บริโภคในด้านความโปร่งใสและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

กองทัพอากาศสหรัฐ
AIArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับปัญญาประดิษฐ์จากจุดเริ่มถึงปัจจุบัน

กองทัพอากาศสหรัฐ ฯ ตื่นตัวเรื่องการนำ AI มาใช้รักษาความเป็นผู้นำของกองทัพฯ มันได้สร้างขีดความสามารถพิเศษในทางทหารและลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูงทางด้านไซเบอร์ แม้ยังไม่มีรายงานว่ามันทำให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีความได้เปรียบกว่าคนอื่น แต่สะท้อนถึงความพยายามและวิสัยทัศน์ของของผู้บริหารระดับสูงในกองทัพฯ ได้อย่างดี

ArticlesSansiri Sirisantakupt

ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

ถอดรหัสการทำงานของ ระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนการโจมตีทางไซเบอร์ (ACD) สำหรับการป้องกันเครือข่ายของกองทัพอากาศสหรัฐฯ นำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้ตอบสนองต่อปฏิกิริยาที่น่าสงสัยบนเครือข่าย

AIArticles

แนวทางสำคัญ 5 ข้อ สำหรับการทำงานกับ AI และโลกเสมือน

ในรายงาน Looking Glass ของ Thoughtworks ให้แนวทางสำหรับองค์กรในการทำงานร่วมกันระหว่าง คน และ AI เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด รวมถึงการคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัย พร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา

AIEdge Computing

ภาครัฐได้ประโยชน์อะไรจาก Edge Computing

Edge Computing สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริการสาธารณะต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

1 2
Page 1 of 2