Sunday, June 16, 2024

Hybrid Cloud

AI/ML
AIArticlesCloudHybrid Cloud

สร้างความชาญฉลาดและยืดหยุ่นในยุค AI ต้องเริ่มจากอะไร

"เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เร้ดแฮทเชื่อว่านวัตกรรมจะพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI บนเงื่อนไขความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด...
ไฮบริดมัลติคลาวด์
ArticlesCloudHybrid Cloud

ปลดล็อกศักยภาพองค์กรภาครัฐด้วย ไฮบริดมัลติคลาวด์

"การใช้ ไฮบริดมัลติคลาวด์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ภาครัฐสามารถผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการให้บริการที่ทันความต้องการของประชาชน โลกที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ภาครัฐมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการให้บริการที่จำเป็นแก่สาธารณะ แก้ไขความท้าทายทางสังคมหลากหลาย...
Cloud
ArticlesCloudHybrid CloudInfrastructureTechnology

6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

"ออราเคิล ได้ออก คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่ตั้งอยู่บนมีสมมติฐาน และปัจจัยต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนให้คำทำนายนี้ดูสมเหตุผล และใช้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรได้...
ArticlesCloudHealthTechHybrid Cloud

ไฮบริดมัลติคลาวด์ คือคำตอบสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

"สภาพแวดล้อมแบบ ไฮบริดมัลติคลาวด์ จะเข้ามาตอบสนองเวิร์คโหลดทางการแพทย์ที่ต้องการทั้งไพรเวทและพับลิคคลาวด์ รวมถึงการผสมผสานที่ลงตัวของไพรเวทและพับลิคคลาวด์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ คงสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีทั้งความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย...
ไอบีเอ็ม
AIData ScienceHybrid CloudNEWS

ไอบีเอ็ม ประกาศสนับสนุนองค์ความรู้ เอไอ ดาต้าไซน์ส ไฮบริดคลาวด์ แก้ปัญหาขาดแคลน

"ไอบีเอ็ม ประกาศความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และพันธมิตรทางธุรกิจ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีด้าน เอไอ ดาต้าไซน์ส และไฮบริดคลาวด์...