Sunday, March 26, 2023

Hybrid Cloud

Cloud
ArticlesCloudHybrid CloudInfrastructureTechnology

6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

"ออราเคิล ได้ออก คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่ตั้งอยู่บนมีสมมติฐาน และปัจจัยต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนให้คำทำนายนี้ดูสมเหตุผล และใช้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรได้...
ArticlesCloudHealthTechHybrid Cloud

ไฮบริดมัลติคลาวด์ คือคำตอบสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

"สภาพแวดล้อมแบบ ไฮบริดมัลติคลาวด์ จะเข้ามาตอบสนองเวิร์คโหลดทางการแพทย์ที่ต้องการทั้งไพรเวทและพับลิคคลาวด์ รวมถึงการผสมผสานที่ลงตัวของไพรเวทและพับลิคคลาวด์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ คงสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีทั้งความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย...
ไอบีเอ็ม
AIData ScienceHybrid CloudNEWS

ไอบีเอ็ม ประกาศสนับสนุนองค์ความรู้ เอไอ ดาต้าไซน์ส ไฮบริดคลาวด์ แก้ปัญหาขาดแคลน

"ไอบีเอ็ม ประกาศความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และพันธมิตรทางธุรกิจ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีด้าน เอไอ ดาต้าไซน์ส และไฮบริดคลาวด์...