Monday, July 22, 2024
ArticlesmetaverseNFTTechnology

อีกสี่ปีข้างหน้า คน 25% จะใช้เวลาใน Metaverse วันละ 1 ชั่วโมง

การ์ทเนอร์คาดอีกสี่ปีข้างหน้า ผู้คน 25% จะใช้เวลาใน_Metaverse อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง แตะเบรคชะลอการลงทุนสูง ในตลาด Metaverse_ยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าควรลงทุนแบบใดเพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

าร์ทเนอร์ อิงค์ เปิดเผยการคาดการณ์เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี Metaverse_ว่า ภายในปี พ.ศ. 2569 หรืออีกสี่ปีข้างหน้าผู้คนราว 25% ทั่วโลกจะใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงไปกับการทำงาน ช้อปปิ้ง เรียนรู้ เข้าสังคมและ/หรือความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ในโลก_Metaverse รวมถึงการเติบโตของ Metaverse_จะก่อให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยขยายการทำธุรกิจดิจิทัล

การ์ทเนอร์ให้นิยามของ Metavearse ว่าเป็นพื้นที่เสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาแบ่งปันใช้ร่วมกัน โดยสร้างขึ้นจากการผสมผสานความเป็นจริงทางกายภาพและดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ชิ้นเดียวหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ตั้งแต่แท็บเล็ตจนถึงจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ

เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการใดที่เป็นเจ้าของ Metaverse แต่เพียงผู้เดียว การ์ทเนอร์คาดว่า จะมีรูปแบบเศรษฐกิจเสมือนจริงเกิดขึ้นและขับเคลื่อนโดยสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล (NFTs) และ_Metaverse ยังส่งผลกระทบไปถึงทุกธุรกิจที่โต้ตอบสื่อสารกับผู้บริโภคทุกวัน

นอกจากนี้ Metaverse_ยังส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงาน องค์กรต่างๆ จะมุ่งนำเสนอการมีส่วนร่วม ความร่วมมือกันและการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงานผ่านพื้นที่ทำงานเสมือนจริงแบบเวอร์ชวลออฟฟิศ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง

เพราะว่า_Metaverse ได้ช่วยจัดการวางระบบให้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเสมือนจริงที่ได้รับความนิยมในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา จะมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความสมจริงยิ่งขึ้น

แนะองค์กรชะลอ การทุ่มลงทุนในตลาด Metaverse
มาร์ตี้ เรสนิค รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ อิงค์

มาร์ตี้ เรสนิค รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ อิงค์ กล่าวว่า “ผู้ให้บริการพร้อมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่การเข้าร่วมคลาสเรียนแบบเวอร์ชวลไปจนถึงการซื้อที่ดินดิจิทัลหรือสร้างบ้านเสมือนจริง

แม้กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินอยู่ในคนละสภาพแวดล้อม แต่ท้ายที่สุดกิจกรรมทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวนั่นคือ Metaverse_ปลายทางที่รวมเทคโนโลยีและประสบการณ์หลากหลายไว้ด้วยกัน”

“องค์กรต่างๆ จะมีความสามารถในการขยายและพัฒนาธุรกิจในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยย้ายจากธุรกิจดิจิทัลไปเป็นธุรกิจใน Metaverse_ซึ่ง 30% ขององค์กรทั่วโลก จะมีผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมสำหรับดำเนินธุรกิจใน_Metaverse ภายในปี พ.ศ. 2569” เรสนิค กล่าวเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีต่างๆ ของ Metaverse_มาใช้นั้นยังถือเป็นเรื่องใหม่และกระจัดกระจายอยู่มาก และการ์ทเนอร์ยังเตือนองค์กรที่มีการลงทุนสูงๆ โดยเฉพาะการลงทุนในตลาด Metaverse ว่า “มันยังเร็วเกินไปที่จะทราบว่าควรลงทุนแบบใดเพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรใช้เวลาเรียนรู้ สำรวจและเตรียมพร้อมรับมือกับโลก_Metaverse เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” เรสนิค กล่าวสรุป