Tuesday, March 21, 2023

NFT

สินทรัพย์ดิจิทัล
ArticlesFinTechNFT

ทิศทางการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ในมุมมองของ Schroders บริษัทบริหารจัดการลงทุนข้ามชาติ

"คริปโตเคอร์เรนซี จะยังคงเติบโตต่อไป เป็นสินทรัพย์ที่มีนักลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ความผันผวนสูง นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนจากความคุ้นเคย และลงทุนผ่านบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าที่จะลงทุนตรงในโทเค็นและเหรียญคริปโต เมื่อกรกฎาคม...
InsurTechNFT

BKI รับมอบประกาศนียบัตร แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

BKI ยึดมั่นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน...
ArticlesmetaverseNFTTechnology

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ของ Metaverse และ NFT

"จับประเด็นหลักจากงานสัมมนาที่รวมกูรูจากภาคอุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านสื่อเสมือนจริง เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่าง metaverse...