Wednesday, April 24, 2024
NEWSSustainability

เอเซอร์ ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม เผยแนวทางร่วมสร้างความยั่งยืน

เอเซอร์ ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในองค์กร พาร์ทเนอร์และลูกค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการลงมือทำเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ มุ่งหวังสร้างแรงกระเพื่อมแบบยั่งยืนสู่สังคม

ริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เผยแนวทางร่วมสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการลดปัญหามลพิษทางขยะเพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 โครงการความร่วมมือ ถูกทิ้ง-ทิ้งถูก, เหลือขอ และ ทอใหม่ หวังสร้างแรงกระเพื่อมการรับรู้และร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายไลน์อัพผลิตภัณฑ์จากการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบรับไลฟ์สไตล์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน

นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เอเซอร์ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ 3 แนวทางคือ Climate Change, Circular Economy และ Social Impact ซึ่งแต่ละแนวทางได้กำหนดเป้าหมายดังนี้”

Climate Change: มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการใช้พลังงาน น้อยลง 45% ภายในปี 2025 โดยเทียบกับปี 2016 เอเซอร์มีส่วนผลักดันให้ ซัพพลายเออร์ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม RE100 และ SBT เพื่อช่วยลดคาร์บอน

Circular economy: เพิ่มปริมาณการนำพลาสติก PCR 20-30% มาใช้ในสินค้ากลุ่มต่างๆ ของเอเซอร์ทั้งคอมพิวเตอร์ จอแสดงผล โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ

Social Impact: พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 90%

ร่วมสร้างความยั่งยืน ด้วย 3 โครงการ

เอเซอร์เชื่อว่า ความยั่งยืน ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร พันธมิตรและพาร์ทเนอร์ โดยนำเสนอความคิด แนวทาง และกิจกรรม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน เอเซอร์กำลังดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน 3 กิจกรรมได้แก่

ถูกทิ้งทิ้งถูก โครงการด้าน E-Waste ที่เอเซอร์ให้ความสำคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการเอเซอร์กว่า 10 สาขา และมีแผนจะเพิ่มจุดวางให้ได้มากขึ้น 30% โดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ในปี 2022 เอเซอร์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 918 กก. และคาดว่าในปี 2023 จะเพิ่มขึ้น 20% โดยจะรวบรวมและส่งต่อให้กับหน่วยงานเพื่อคัดแยก รีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทอใหม่ (จาก) เส้นใย ขวดเก่า เอเซอร์ร่วมกับวัดจากแดงปลุกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะของพนักงานในองค์กรเอเซอร์ ในการรวบรวมและนำส่งขวดน้ำพลาสติก ส่งต่อให้กับศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะชุมชน “วัดจากแดง” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยพลาสติกและผลิตเป็นผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์ ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงตอนนี้เราได้ส่งต่อขวดน้ำพลาสติกไปยังวัดจากแดง รวมแล้วมากกว่า 1,800 ขวด ช่วยผลิตผ้าไตรจีวรได้มากว่า 120 ชุด

เหลือขอ = ขอที่เหลือ เพื่อแบ่งปัน เอเซอร์ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสร้างคุณค่าให้กับของเหลือใช้ ส่งต่อเป็นโอกาส รายได้สำหรับค่าอาหาร ค่าเทอมให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ปัจจุบันมีการตั้งรับบริจาคที่ศูนย์บริการเอเซอร์สำนักงานใหญ่เท่านั้น โดยได้มีการมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิไปแล้วกว่า 5 ครั้ง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มจุดรับบริจาคกับทางพาร์ทเนอร์ในเร็วๆ นี้

ผลิตภัณฑ์จากการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนความยั่งยืนแล้ว เอเซอร์ มีการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ Earthion ของเอเซอร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคได้ครบครัน ด้วยการผสมผสานทั้งด้านวัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่น การใช้วัสดุ PCR (Post-Consumer Recycled) จากวัสดุรีไซเคิล ใช้หมึก Soy Ink และโปรแกรม VeroSense ที่ช่วยจัดสรรการใช้พลังแบตเตอรี่

สำหรับ PCR (Post-Consumer Recycled) คือ พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มีคุณสมบัติแข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตที่ปล่อยก๊าซ (Carbon Footprint) สู่บรรยากาศน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป 25% ลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ 20-60% รวมถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเลมาเป็นพลาสติกสำหรับทัชแพด

VeroSense แอปพลิเคชันการจัดการการใช้พลังงานแบตเตอรี่จากเอเซอร์ ที่ช่วยควบคุมประสิทธิภาพ ช่วยปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ยาวนานขึ้น ด้วยการตั้งค่าใช้งานได้ 4 โหมด Performance, Balanced, Eco และ Eco+

นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว เอเซอร์ยังให้ความสำคัญต่อกล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือ สติกเกอร์และวัสดุห่อหุ้มต่างๆ ที่ผลิตจากกระดาษและวัสดุรีไซเคิล 100 % หมึกที่พิมพ์ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ใช้หมึก Soy Ink หมึกพิมพ์ที่มีน้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบแทนน้ำมันปิโตรเลียม ปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อโดนน้ำหรือเผาไหม้