Sunday, June 16, 2024
Movement

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังก้าวสู่ยุค AI ERA จัดอบรม Generative AI พร้อมยกระดับการดูแลลูกค้าด้วยนวัตกรรมประกันชีวิต

มจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ Chief People Officer (CPO) ตระหนักดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี Generative AI ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะนำมาเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร ด้วยการจัดอบรม “Generative AI For Modern Workforce”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้เข้าใจถึงที่มาและประโยชน์ รวมทั้งจุดเด่นต่าง ๆ ของ Generative AI ในปัจจุบัน เช่น ChatGPT, Copilot, Claude และ Gemini

พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำ AI มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Insurer และมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ได้มากที่สุด

75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้พลังความรักผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อนำคนไทยก้าวสู่โลกยุคใหม่ ช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข ทั้งวันนี้และอนาคต