Tuesday, March 21, 2023

Ransomware

ฟอร์ติการ์ดแล็บส์
CybersecurityNEWSRansomware

บริการ Ransomware-as-a-Service ต้นตอของภัยคุกคามแรนซัมแวร์

"รายงานภัยคุกคามจาก ฟอร์ติการ์ดแล็บส์ พบแรนซัมแวร์ขยายสายพันธุ์มากขึ้นเกือบ 100% ในระยะเพียง 6 เดือนแรกของปี...
Yanluowang
CybersecurityNEWSRansomware

แคสเปอร์สกี้ เตือนภัย แรนซัมแวร์ Yanluowang หลังซิสโก้ถูกแรนซัมแวร์โจมตี

"ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัย แคสเปอร์สกี้ เตือนเรื่องระวังภัย แรนซัมแวร์ อีกครั้ง หลังซิสโก้ถูกแรนซัมแวร์ Yanluowang...