Monday, March 27, 2023
NetworkingNEWS

Huawei Datacom ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในกลุ่ม Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

Huawei Datacom ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี 2022

Huawei ประกาศว่าได้รับเลือกให้เป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี 2022 ซึ่งมีเพียงผู้จำหน่ายนอกอเมริกาเหนือเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลนี้

Huawei เชื่อว่าหลักชัยนี้ยังเป็นสิ่งยืนยันได้ดีถึงการยอมรับในระดับโลกของการดำเนินงานเต็มรูปแบบของการเสนอเครือข่ายแคมปัสของ Huawei เช่น โซลูชัน CloudCampus 3.0, สวิตช์ซีรีส์ CloudEngine, AirEngine Wi-Fi 6 Access Points (AP) และแพลตฟอร์มการจัดการเครือข่ายอัตโนมัติและอัจฉริยะ iMaster NCE

Huawei มีการเสนอโครงสร้างพื้นฐาน LAN แบบใช้สายและไร้สายสำหรับองค์กรแบบองค์รวม ผลิตภัณฑ์แนะนำและโซลูชัน ได้แก่ โซลูชันครบวงจร CloudCampus ทั้งระบบ LAN, WLAN และ WAN, สวิตช์แคมปัส CloudEngine ซีรีส์ S ที่ครบครัน, AirEngine Wi-Fi APs ที่ได้รับรางวัล

รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการเครือข่ายอัตโนมัติ iMaster NCE ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และโซลูชันเหล่านี้ได้ให้บริการลูกค้าหลายล้านรายทั่วโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ได้รับการยกย่องอย่างสูง

Huawei Datacom
Huawei Datacom ได้้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มผู้นำใน Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ปี 2022

Huawei ยังคงมุ่งมั่นในตลาดองค์กรระดับโลก และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครือข่ายองค์กรในแง่ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ง่ายดาย ดีไซน์ฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดในคลาส การส่งต่อซอฟต์แวร์แบบอไจล์ และแบบจำลองธุรกิจที่คล่องตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Huawei ลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแคมปัสจากสามชั้นเป็นสองชั้นด้วยโซลูชันที่ประกอบด้วยสวิตช์กลางและหน่วยระยะไกล (RU) Huawei คำนึงถึงนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์อยู่เสมอ ทั้งยังเปิดตัวเสาอากาศอัจฉริยะ Wi-Fi 6 รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมสวิตช์ CloudEngine รุ่นใหม่หมดที่หลากหลาย และ AirEngine APs

ส่วนในเรื่องของนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ Huawei ก็โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเครือข่ายอัตโนมัติและอัจฉริยะ iMaster NCE ที่ทรงพลัง ซึ่งส่งเสริม เครือข่ายการขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับแคมปัสต่างๆ ระดับ L3 เป็นอันดับแรกของอุตสาหกรรม

เมื่อกล่าวถึงโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Huawei สร้างความแตกต่างจากผู้จำหน่ายรายอื่นด้วยการเปิดตัวโมเดลแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์แบบเช่าซื้อและขายได้ รวมถึงตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น ซึ่งรวมถึงภายในองค์กร คลาวด์สาธารณะของ Huawei และคลาวด์ที่เป็นเจ้าของ MSP

จนถึงปัจจุบัน การเสนอเครือข่ายแคมปัสของ Huawei ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยลูกค้ากว่า 170 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ เช่น บริการสาธารณะ การศึกษา การดูแลสุขภาพ การผลิต การเงิน และพลังงาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่แข็งแกร่งสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Featured Image: Image by macrovector on Freepik

Leave a Response