Wednesday, July 24, 2024
AICybersecurityNetworkingNEWSTechnology

พาโล อัลโต้ เปิดตัวโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ที่ผสานการทำงานกับ Precision AI

Precision AI

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัวโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ที่ผสานการทำงานกับ Precision AI เพื่อป้องกันภัยคุกคามยุคใหม่และเพิ่มความมั่นใจในการนำ AI มาใช้ในองค์กร

าโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัวชุดโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยใหม่เพื่อช่วยองค์กรรับมือกับการโจมตีที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือ ขณะเดียวกันก็มอบความปลอดภัยด้าน AI อย่างมั่นใจได้ในทุกส่วน เพราะ Precision AI ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท ได้ผสานที่สุดด้านแมชีนเลิร์นนิง และดีปเลิร์นนิง เข้ากับความสามารถในการเข้าถึง GenAI แบบเรียลไทม์

ถือเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกที่ช่วยดูแลความปลอดภัยโดยใช้ขุมพลังแห่ง AI เพื่อปกป้องเครือข่ายและโครงสร้างระบบ ตลอดจนมีมาตรการที่นำหน้าคนร้ายได้ในที่สุด

การผสาน Precision AI เอาไว้ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Strata, Prisma และ Cortex  ก็เพื่อส่งมอบคุณสมบัติใหม่ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับองค์กร โดยคุณสมบัติใหม่นั้น ประกอบด้วย

ตอบโต้ AI ด้วย AI หมายถึงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ขุมพลังแห่ง AI เพื่อต่อสู้และตอบโต้ผลหรือความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายอันสัมพันธ์กับการใช้ AI ของคนร้าย จนได้เป็น

  • Precision_AI Security Bundle หรือชุดระบบรักษาความปลอดภัย Precision AI ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยสุดล้ำที่ขับเคลื่อนด้วย Precision_AI ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรอง URL ขั้นสูง ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง Advanced WildFire และระบบรักษาความปลอดภัย DNS ขั้นสูง โดยบริการเหล่านี้อาศัย AI ภายในระบบเพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านเว็บอันซับซ้อน ภัยคุกคามใหม่ประเภทซีโรเดย์ การโจมตีประเภทสั่งการและควบคุมที่ซุกซ่อนตัว และการโจมตีด้วยการปล้น DNS

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ในทุกส่วน สร้างระบบนิเวศ AI ที่ปลอดภัยโดยให้ความสำคัญกับเฟรมเวิร์กระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ที่สมบูรณ์แบบ ยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลดโอกาสเกิดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล และให้ความปลอดภัยตั้งแต่การพัฒนาในขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่นำไปใช้จริง

  • AI Access Security หรือระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง AI ทำให้พนักงานในองค์กรใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างมั่นใจ มอบข้อมูลที่ครบถ้วนทุกส่วนแก่ทีมรักษาความปลอดภัย ให้การควบคุมที่แน่นหนา ปกป้องข้อมูล และมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามเชิงรุก
  • Prisma Cloud AI Security Posture Management หรือระบบจัดการสถานะการรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ของ Prisma Cloud (AI-SPM) ช่วยปกป้องระบบ AI ของคุณทั้งหมดด้วยการตรวจสอบช่องโหว่และการกำหนดค่าระบบที่ไม่ถูกต้องโดยคัดแยกความสำคัญตามโมเดล แอปพลิเคชัน และทรัพยากรระบบ ทั้งยังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนด ลดโอกาสเกิดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ทำให้เฟรมเวิร์กระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ของคุณมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
  • AI Runtime Security หรือระบบรักษาความปลอดภัยในช่วงรันไทม์สำหรับ AI ช่วยให้คุณพัฒนาแอปที่ใช้ขุมพลังแห่ง AI ได้อย่างมั่นใจด้วยการปกป้องแอป AI ของคุณทั้งระบบ และสร้างปราการป้องกันภัยคุกคามในช่วงรันไทม์ เช่น การโจมตีด้วยการสอดแทรกพรอมต์ การโจมตีโมเดลแมชีนเลิร์นนิงให้หยุดทำงาน เอาต์พุตประเภทไม่ปลอดภัย และอีกมากมาย
  • ความสามารถใหม่ของ Code to Cloud ที่รองรับ AI มาพร้อมข้อมูลเส้นทางการโจมตีและการวิเคราะห์ขอบเขตปัญหาด้วย AI รวมถึงการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นความเสี่ยงอันซับซ้อน ช่องโหว่ที่เสี่ยงต่อการเจาะระบบขั้นต้นและแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI ที่ไม่ซับซ้อน ทำงานพร้อมผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย Precision_AI บนแพลตฟอร์มทั้งสามของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ให้ความสามารถที่เหนือกว่า และมอบการรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้แบบอิสระมากขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

การขับเคลื่อนตามบริบท ที่เข้าใจเจตนาของผู้ใช้อย่างแท้จริง, ปฏิบัติได้จริง ตามการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการโดยอัตโนมัติ, เชิงรุก สอดส่องการแจ้งเตือนและให้แนวทางที่ควรปฏิบัติ, บริการช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือได้ทั้งจากในผลิตภัณฑ์และการแจ้งเรื่องผ่านฝ่ายดูแลลูกค้า

Precision_AI จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ช่วยปกป้องการดำเนินกิจการของธุรกิจ

AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และการเติบโตของทุกอุตสาหกรรมภายในปี 2573 โดยรายงานจาก Deloitte ระบุว่า ตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้วย AI คาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 102,780 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2575

ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการใช้ AI อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันแม้ AI จะมีประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร แต่คนร้ายก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเพื่อค้นหาช่องโหว่ซีโรเดย์ และสร้างความเสียหายในวงกว้างในแบบที่โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมไม่มีทางตรวจสอบได้

ที่ผ่านมา พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ตรวจพบการโจมตีใหม่ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่เคยตรวจพบมาก่อน มีจำนวนมากถึง 2.3 ล้านรายการต่อวันโดยเฉลี่ย และสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามทุกส่วนเฉลี่ย 11,300 ล้านรายการต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนที่ควรติดตั้งโซลูชันที่ทำงานในลักษณะแพลตฟอร์มและ Precision_AI

ประโยชน์ของ Precision_AI จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ สังเกตได้จากโซลูชันที่ทำงานเป็นแพลตฟอร์มของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เพื่อให้ได้ความสามารถของระบบที่ทำงานผสานกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ

การทำงานเป็นแพลตฟอร์มช่วยขจัดปัญหารอยต่อของโซลูชันที่ต่างกัน ทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น