Monday, December 4, 2023

archivePalo Alto Networks

Attack Surface
CloudCybersecurityNEWS

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ พบช่องโหว่ความปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่บนระบบคลาวด์

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ พบช่องโหว่ความปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่บนระบบคลาวด์ โดยคิดเป็น 80% เมื่อเทียบกับช่องโหว่ของระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร

CybersecurityNEWS

รายงานสถานการณ์ ระบบรักษา ความปลอดภัยไซเบอร์ ในอาเซียน

องค์กรในอาเซียน 92% เชื่อว่า ระบบรักษา ความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่องค์กรชั้นนำให้ความสำคัญมากที่สุด และ 77% ของผู้นำองค์กรในไทยให้ความสำคัญกับมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ยุคหลังโควิด

CybersecurityProductsTechnology

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว PAN-OS 10.2 Nebula ที่ผสานเทคโนโลยี Deep Learning

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว PAN-OS 10.2 Nebula ที่ผสานเทคโนโลยี Deep Learning เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม พร้อมเปิดตัว Next-Generation Firewall รุ่นที่ 4 คือ PA-3400 และ PA-5400 ที่นำแมชชีนเลิร์นนิ่งมาขับเคลื่อนการทำงาน

5GArticlesCybersecurity

ระบบรักษาความปลอดภัย คือ ความแตกต่างบนเครือข่าย 5G

การเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่บนเครือข่าย 5G ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการถูกโจมตี องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G             

ArticlesCybersecurity

คาดการณ์แนวโน้มที่ส่งผลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี 2565

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดเผยการคาดการณ์แนวโน้ม 5 ประการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่จะส่งผลต่อโลกดิจิทัลในปี 2565 เตือนองค์กรระวัง และจัดเตรียมโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อก้าวนำภัยคุกคามที่อาจกำลังจะมาถึงในอนาคต

NEWS

AIS และ Palo Alto Networks เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ MSSP ให้บริการ Managed SASE, AIS SD-WAN และ AIS CSOC

เอไอเอส และ Palo Alto Networks เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ MSSP ให้บริการ Managed SASE, AIS SD-WAN และ AIS CSOC ที่สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรสำหรับองค์กรในประเทศไทย