Tuesday, February 27, 2024
ESGNEWS

เอปสัน ครบรอบ 33 ปี จัดซีเอสอาร์ สนับสนุนหน่วยควบคุมและดับไฟป่า เขาใหญ่

เอปสัน

เอปสัน ครบรอบ 33 ปี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เรื่องจริงของคนตีไฟ เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ขานรับนโยบายจากบริษัทแม่ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด โดย ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร และ คณิน ธรรมภิบาลอุดม หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

นำคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะสื่อมวลชน และครอบครัว ร่วมกิจกรรม “เรื่องจริงของคนตีไฟ” เพื่อเรียนรู้ถึงภารกิจการควบคุมและดับไฟป่าจากเหล่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตัวจริง

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ถึงเรื่องปัญหา ผลกระทบ และแนวทางป้องกันไฟป่า รวมถึงภารกิจของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ต้องประสบกับไฟป่า พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์จำเป็นสำหรับภารกิจดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

ครบรอบ 33 ปี เอปสัน ประเทศไทย จัดแคมเปญ 33 x Trees

กิจกรรม เรื่องจริงของคนตีไฟ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของเอปสัน_ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “33 x Trees” ในวาระครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ โดยปีนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และเป็นการขานรับนโยบายที่ไซโก้ เอปสัน บริษัทแม่ของเอปสัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับฟังเกี่ยวกับไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายอย่างมากกับพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในแต่ละปี จากพีรวัฒน์ คำล้ำเลิศ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ รวมถึงภารกิจต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในแต่ละปี

ตลอดจนได้เรียนรู้อุปกรณ์ในการทำภารกิจของเจ้าหน้าที่ เช่น ครอบ ไม้ตีไฟ ถังฉีดน้ำ และเครื่องเป่าลม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ลงมือทำแนวกันไฟบริเวณป่ารอบสถานี และได้ลงมือดับไฟจริงจากอุปกรณ์ที่ได้เรียน ปิดท้ายด้วยการรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากหัวหน้าสถานีอีกด้วย

Leave a Response