Tuesday, March 21, 2023

ERP

ซัพพลายเชน
ArticlesColumnistERP

ฟื้นฟูธุรกิจอาหารยุคหลัง COVID-19 ด้วยกลุยทธ์ด้านซัพพลายเชน

"ความท้าทายของซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ผลิตอาหารจำนวนมากต้องประเมินอย่างเร่งด่วนถึงความยืดหยุ่นด้าน ซัพพลายเชน ที่ตนมีอยู่ การสร้างซัพพลายเชนที่มั่นคง คล่องตัวและยืดหยุ่นให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย คือกลยุทธ์สำคัญนับจากนี้...