Sunday, June 16, 2024

ERP

ซัพพลายเชน
ERPNEWS

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ซื้อกิจการ Optimity เพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันด้านการวางแผนซัพพลายเชน

"การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยยกระดับโซลูชันด้านการวางแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าด้านสินค้าอุปโภคบริโภคสามารถวางแผนอุปสงค์ อุปทาน การผลิต และการกระจายสินค้าได้ในเวลาเดียวกันภายในแพลตฟอร์มเดียว รีเล็กซ์ โซลูชันส์...
JST ERP
ERPNEWS

JST ERP ระบบจัดการธุรกิจออนไลน์ครบวงจรจากจีน บุกตลาดไทย

"JST ERP ผู้ให้บริการระบบจัดการธุรกิจออนไลน์ครบวงจรจากจีน ประกาศเดินหน้าบุกตลาดไทย จับกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ทุกขนาด เสนอ ERP...
GROW with SAP
CloudERPNEWS

เอสเอพี เปิดตัวโซลูชันช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จบนคลาวด์อีอาร์พี

"เอสเอพี ประกาศเปิดตัวโซลูชันช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จบนคลาวด์อีอาร์พี GROW with SAP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมแกร่งองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางสู่การเติบโต...
ซัพพลายเชน
ArticlesColumnistERP

ฟื้นฟูธุรกิจอาหารยุคหลัง COVID-19 ด้วยกลุยทธ์ด้านซัพพลายเชน

"ความท้าทายของซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ผลิตอาหารจำนวนมากต้องประเมินอย่างเร่งด่วนถึงความยืดหยุ่นด้าน ซัพพลายเชน ที่ตนมีอยู่ การสร้างซัพพลายเชนที่มั่นคง คล่องตัวและยืดหยุ่นให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย คือกลยุทธ์สำคัญนับจากนี้...